Citujeme s Citace.com / We quote with Citace.com

Bibliographybibliographyciting literatureplagiarism

Problematika citování a plagiátorství je stále aktuálnější, a to nejen na univerzitách. Zahrnuje od základní terminologie (citát, parafráze, kompilace, apod.), přes bibliografické citace různých citačních stylů, informační etiku až po plagiátorství a jeho druhy. S těmito tématy se studenti vysokých škol již běžně setkávají v informačních lekcích nabízených zpravidla svou univerzitní knihovnou. Nicméně stále jde o problematiku studenty velmi často obávanou. A to nejenom studenty, ale také některými knihovníky a rovněž i pedagogy středních škol.


We quote with Citace.com

The Citace.com company deals with using of correct bibliographic references, plagiarism and other related issues. It offers citation software including a citation generator, a citation manager called Citace PRO and the service of bibliographic references implemented in various library systems. This way the company tries to help university students, librarians or even secondary school teachers and their students with difficulties in the field which is considered to be quite difficult especially for students. Moreover, Citace.com organizes courses and publishes books focused on using correct bibliographic references and related
topics.

Share: