Príhovor /Address

Speech

Po skončení tohtoročného referenda o zotrvaní alebo vystúpení Veľkej Británie zmenila kampaň “Vote Leave” úvodnú stránku svojho webu a pôvodný obsah nahradila poďakovaním tým, ktorí hlasovali za výstupenie. Na pôvodnej stránke sa nachádzali viaceré tvrdenia a sľuby, ktoré sa po skončení referenda ukázali ako nepravdivé alebo zavádzajúce, čo mohlo byť jedným z dôvodov pre túto zmenu. Akékoľvek mohli byť motívy, pôvodná verzia webu stále existuje na Internet Archive, takže porovnanie sľubov a reality si budú môcť historici v búdcnosti spraviť aj na základe týchto zdrojov.

Je množstvo príkladov ako je tento, pričom nemusí ísť o návrat v čase pre účely skúmania histórie. Viacerí z nás, ktorí sme zažili web 90. rokov sa cez “Wayback machine” občas radi vraciame naspäť do čias statických stránok, ešte pred érou Webu 2.0. Patrím k tým, ktorí sú postihnutí web-nostalgiou, viaceré zo stránok na ktorých som vyrástol alebo sa podieľal na ich tvorbe si pozerám a vyťahujem ich archívne kópie ako staré fotografie z albumu, pre spomienku na minulosť. Diskusné fóra okolo ktorých sa formovali komunity a priateľstvá, prvé pokusy o webové stránky…

Internet Archive je nezisková organizácia, ktorej roboti od roku 1996 vždy raz za dva mesiace spravia “snapshot” každej stránky na internete. JejWayback machine patrí k najpopulárnejším webovým archívom, ale nie je jediný. Rovnako ako ďalšie inštitúcie a služby, ktorých cieľom je (dlhodobé) uchovávanie digitálneho obsahu sa musí vyrovnávať s množstvom problémov. Od kapacitných obmedzení (archive.org v mnohých prípadoch
uchováva len text, nie obrázky a ďalší typ obsahu), problémov súvisiacich s autorskými a osobnými právami („Právo na zabudnutie” Európskej únie), zastarávaním formátov a technológií (prezeranie webových stránok s MIDI súbormi hrajúcimi na pozadí na starých CRT monitoroch s nízkym rozlíšením nie je jednuducho „replikovateľné” na súčasných zariadeniach), až po nestabilnosť a ohroziteľnosť fyzických médií (jeden mirror Internet
Archive je v Amsterdame – v záplavovej oblasti mesta, druhý v politicky nestabilnom Egypte).

Úspech dlhodobého uchovania digitálych spomienok, webu alebo kultúrneho dedičstva v digitálnej podobe nestojí len na jednej inštitúcii, formáte, nástroji, hardvéri alebo firme. Na to, aby sa minulosť a kultúra nepremazávali, ale presúvali čo najďalej do budúcnosti, musí fungovať ekosystém rôznorodých aktérov a technológií, ktoré sa budú navzájom dopĺňať. Som rád, že do neho patria aj projekty, ktoré dostali priestor v tomto čísle ITlib-u.

Milé čitateľky a čitatelia, želám vám príjemné čítanie. Ak ste nahliadli do elektronickej verzie tohto čísla po 10 rokoch od vydania, gratulujem k úspechu digitálnym archivárom, ktorí sa o to zaslúžili!

Michal Čudrnák

Slovenská národná galéria

Share: