Projekt ArcLib – budování systému pro dlouhodobou archivaci digitálních dat v českých knihovnách / ArcLib Project: Designing Solution for Long-term Preservation in Czech Libraries

Main Articlesdigitalizationdigital content

Projekt ArcLib – budování systému pro dlouhodobou archivaci digitálních dat v českých knihovnách

Článek informuje o záměrech projektu ArcLib financovaném z programu aplikovaného výzkumu Ministerstva kultury ČR NAKI II. Nejprve stručně shrnujeme předcházející aktivity v oblasti dlouhodobé archivace digitálních dat v českých knihovnách. Jsou popsány projekty, na které ArcLib navazuje. Stručně jsou popsány plánované cíle projektu ArcLib a předpokládaný způsob řešení. Cílem projektu ArcLib je mimo jiné vytvoření open source řešení pro zajištění logické i bitové dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů v souladu s potřebami všech typů knihoven v ČR.


ArcLib Project: Designing Solution for Long-term Preservation in Czech Libraries

The article informs about the plans of the ArcLib project financed from the applied research support programme of the Ministry of Culture of the Czech Republic. First we refer to number of activities in Czech libraries that precede the ArcLib project and which ArcLib develops further. We describe the goals of the ArcLib project and expected approach to solution. One of the main goals of the project is creation of an open source solutions for logical and bit level preservation of digital documents; respecting the needs of all types of libraries in Czech Republic.

Share: