Jak se stát knihovníkem. Návod s (ne)jasnými pravidly / How to become a librarian – manual with (un) clear rules

Main Articleslibrary professionlibrarianship

Jak se stát knihovníkem. Návod s (ne)jasnými pravidly

Následující text je osobním zamyšlením nad některými aspekty a trendy personálního vývoje ve veřejných knihovnách v ČR, které autorku delší dobu znepokojují. Vychází z jejího přesvědčení, že lidské zdroje jsou nejdůležitějším faktorem úspěchů či proher každé organizace, a z její víry ve smysl a význam vzdělání. Možnost sdílet tyto úvahy s účastníky konference Kniha ve 21. století (Opava 2016) naznačuje, že problematika je snad aktuální i pro další osobnosti oboru. Jim je text určen.


How to become a librarian – manual with (un) clear rules

This report is a reflection of the problem of occupational education of professionals in public libraries in the Czech Republic, approved concept of lifelong education of librarians, needs of new professions in libraries and a (re)defining of competencies of librarians, all with respect to the functions and roles of public libraries in the near future.

Share: