Knihovna je stabilní jistota v nestabilním světě / Library is a Stable Certainty in an Unstable World

Eventslibrary professionlibrarianshiplibrariesConferences, seminars, trainings, events

Knihovna je stabilní jistota v nestabilním světě

Mezinárodní konferenci Kniha ve 21. století organizovala ve dnech 16. – 18. února 2016 Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Ústav bohemistiky a knihovnictví – oddělení knihovnictví, které již jedenáctým rokem šíří celostátní osvětovou kampaň o důležitosti knihy, knihoven a čtení.


Library is a Stable Certainty in an Unstable World

The International Conference “BOOK IN THE 21ST CENTURY“, which was organized on 16 to 18 February 2016 by the Silesian University in Opava, Faculty of Philosophy and Science, The Institute of the Czech Language and Library Science – Department of Library Science, spreading nationwide awareness campaign on the importance of books, libraries and reading for eleven years now. The theme of this year’s meetings was the redefining of the role of libraries in the 21st century. The opening paper was presented by Professor Tomáš Kubíček, the director of the Moravian Library in Brno. He pondered the fundamental and unchanging library functions. The world is changing – the library does not. The library is a stable certainty in an unstable world.I

Share: