Otvorené vzdelávanie v Akčnom pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku na rok 2015 /Open Education in the Open Government Partnership Action Plan of the Slovak Republic for 2015

Open access, open scienceopen accessopen science

   

Nástup internetu dramaticky mení, akým spôsobom ľudia komunikujú. Dnes sa bežne používajú e-maily, ktoré pred 20 rokmi poznalo v našej krajine len minimum ľudí, rovnako ako smartfóny, ktoré zaznamenali štart takmer z nuly na bežnú vec za uplynulých 10 rokov či sociálne siete, ktoré sa stali bežné v ostatných piatich rokoch. V písomnej komunikácii sa namiesto listov používa e-mail, sms či správy na WhatsApp alebo Slack. Vedecká komunita nie je od týchto zmien odtienená, práve naopak – mnohé z dramatických premien spôsobu, akým sa ľudia dorozumievajú a ako sa šíria informácie, začali práve na akademickej pôde a vo výskumných inštitúciách. Odtiaľ sa rozšíril internet a tam vznikol World Wide Web. Vzájomná komunikácia vedcov je teda aj vďaka technológiám oveľa jednoduchšia.

   

Share:
Issue content