Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II) /National information system supporting research and development in Slovakia – acces to electronic information sources II (NISPEZ II)

Projectselectronic information sourceselectronic servicesNISPEZprojects

   

Strategickým cieľom národného projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II) bolo, spoločne s národným projektom Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ), zabezpečiť informačnú podporu vybraných, najkvalitnejších výskumno-vývojových inštitúcií na Slovenku, vrátane poskytovania podporných a súvisiacich aktivít. Národný projekt NISPEZ II priamo nadväzoval na národný projekt NISPEZ, ktorý okrem iného priniesol aj centralizované riešenie pre zabezpečenie prístupov k širokému portfóliu zahraničných e-zdrojov pre podporu výskumu a vývoja na Slovensku.

   

Share:
Issue content