Konferencia Memory 2015 … alebo synergia pamäťových inštitúcií v reálnom svetle / Memorz Conference in 2015 … or synergy memory institutions in the real view

Podujatiainformačná spoločnosťinštitúcie, organizácie, komisiekultúrne dedičstvopamäťové a fondové inštitúcie znalostná spoločnosť

   

Pamäť. Podľa psychológov je to psychický proces uchovávania a opätovného vybavovania si informácií. Známy spisovateľ Thomas Mann povedal, že kto nepozná svoju minulosť, nepochopí budúcnosť. A čo na pamäť hovoria inštitúcie, ktoré nesú prívlastok pamäťové?

   

Zdieľať:
Obsah čísla