Technológie pre spracovanie a sprístupňovanie dát v knižniciach: od katalogizačných lístkov k dátam vo virtuálnom svete

Main Articlesdata managementcataloguesopen access

Čas je neúprosný a dnes, keď sa všetko okolo nás neustále mení, sa nám môže zdať, že aj ten čas plynie akosi rýchlejšie. Nemôžeme poprieť skutočnosť, že prostredie, v ktorom žijeme, stále viac ovplyvňujú práve technológie a tiež to, že azda nič nestarne tak rýchlo ako technológie samotné. No a v tom je práve problém, pretože sa musíme neustále prispôsobovať a učiť sa používať nové technológie, ale nielen to – ich zavádzanie si častokrát vyžaduje aj zmenu prístupu a pracovných zvyklostí, čo je ešte väčší problém, ako sa naučiť používať nové prostriedky. Celý svet sa mení a riaditeľ Mestskej knižnice v Prahe, pán Tomáš Řehák, raz povedal: „Ten, kto chce prežiť, musí sa zmeniť, pretože sú len dve skupiny – tí, čo sa zmenia a tí, čo zaniknú.“

Share: