Otevřené knihovní systémy v českých knihovnách

Main Articlesinformation systemslibrary and information systems

Za posledních 25 let se v českých knihovnách odehrálo mnoho výrazných změn. Jednou z těch zásadních je bezesporu jejich automatizace. Ta započala v 90. letech 20. století a vrcholila na přelomu tisíciletí. V té samé době vznikl na Novém Zélandě první otevřený knihovní systém nazvaný Koha. Brzy jej následovaly další a knihovnám se tak začala nabízet alternativa k uzavřeným systémům. Tento text se pokouší o shrnutí vývoje využívání aplikací s otevřeným kódem v zahraničních i domácích knihovnách, s důrazem na knihovní systémy. S ohledem na omezený prostor a zároveň značnou šíři tématu je nutné vnímat příspěvek jen jako úvod do problematiky.


Open Library Systems in Czech Libraries

Article deals with aspects of the implementation of open source software, especially library systems. Contain brief summary of the history of implementing Evergreen and Koha in Czech republic. Last but not least goal is to analyse risks and advatages of open solutions.

Share: