Veľké dáta vo vedeckej komunikácii v digitálnom prostredí: prečo sa treba starať o publikácie a dáta

Reviewbig datascientific communication

BORGMAN, Ch. 2015. Big Data, Little Data, No Data. Scholarship in the Networked World. Cambridge, Mas.: MIT 2015. 383 s.

Profesorka Christine Borgmanová z UCLA je autorkou, ktorá sa dlhé roky venuje informačnému prostrediu vedy a vedeckej komunikácii v digitálnom prostredí. V najnovšej monografii prináša ucelený pohľad na problematiku veľkých vedeckých dát a súvislostí digitálnych humanitných a digitálnych sociálnych vied. Voľne nadväzuje na predchádzajúcu monografiu o vede v digitálnom veku z roku 2007 (BORGMAN, Ch., 2007. Scholarship in the Digital Age. Information, Infrastructure and the Internet. Cambridge: MIT Press, 2007. 336 s.). Sieťové princípy súčasnej vedeckej komunikácie v digitálnom prostredí prinášajú mnoho rôznych a nových otázok. Motiváciou je najmä hľadanie nových rámcov na prácu so záplavou dát vo „veľkých“ vedných odboroch ako astronómia, fyzika, meteorológia, genomika či makroekonomika, ale aj v „menších“ humanitných vedách.

Share: