Znalostní pracovník v informační společnosti

Reviewinformation societyknowledge society

Pracovníci disponující znalostmi jsou nově se objevující dominantní skupinou soudobé společnosti. Znalostní pracovníci, jak je označuje odborná literatura, tvoří ve Spojených státech v současnosti více než třetinu všech pracovních sil, a předpokládá se,
že ve všech vyspělých zemích budou v dohlednu největší samostatnou skupinou obyvatelstva a pracovních sil. Budou tou skupinou, která bude určovat charakter vznikající společnosti znalostí a bude rozhodovat o jejím sociálním profilu. Především
platí, že znalostní pracovníci získávají přístup k práci, zaměstnání a společenskému postavení prostřednictvím formálního vzdělání. Prvním důsledkem této skutečnosti je, že ústřední složkou znalostní společnosti se postupně stává vzdělávání a klíčovými
institucemi se stávají školy. Otázky typu, které znalosti jsou nezbytné pro všechny, jakou kombinaci znalosti všichni potřebují, co ve studiu a ve výuce znamená kvalitu, se postupně stávají středem zájmu společnosti i klíčovými politickými tématy,
a tím také aktuálním odborným tématem.

 

Share: