Informačná tvorivosť v elektronickom prostredí

Main Articleselectronic environmentinformation creativity

V príspevku venujeme pozornosť charakteristike a špecifikácii informačnej tvorivosti. Hlbšie sa venujeme problematike informačnej tvorivosti v elektronickom prostredí. Stručne predstavujeme vybrané výsledky vlastného empirického výskumu prejavov informačnej tvorivosti v elektronickom prostredí, realizovanom medzi skupinami umelcov, vedcov a informačných špecialistov. Na záver prezentujeme charakteristiku a modely informačnej tvorivosti, ktoré vychádzajú z výsledkov vlastného výskumu. Príspevok vychádza z obhájenej dizertačnej práce (Kropajová, 2014).

Share: