Digitálne múzeum

Projectsdigital contentprojects

Cieľom článku je poskytnúť čitateľovi ucelený pohľad na digitalizáciu kultúrneho dedičstva realizovaného prostredníctvom národného projektu Digitálne múzeum. Sumarizuje jeho špecifické ciele, ako aj výhody realizácie pre odbornú a laickú verejnosť.


The aim of the article is to provide the reader a comprehensive view on digitalisation of cultural heritage realized through a national project Digital Museum. It summarizes its specific objectives, as well as the benefits of its implementation for the professional and lay public.

Digitálne múzeum

Share: