Konferencia Digitálna knižnica 2015

Eventsdigital librariesevents

V apríli 2015 sa konal ďalší ročník, v poradí už 17. konferencie, s výstižným názvom Digitálna knižnica. Podujatie má už za sebou 8 úspešných ročníkov, jeho tohoročnými organizátormi boli: Slovenská chemická knižnica, Slovenská asociácia knižníc, Centrum
vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline.

Konferencia Digitálna knižnica 2015

Share: