(R)EVOLÚCIA V KNIŽNICIACH A KNIHOVNÍCTVE ± 25 rokov: bilancia, realita, perspektívy: INFOS 2015

EventsINFOSevents

V dňoch 14. – 17. apríla 2015 sa vo Vysokých Tatrách konal už 38. ročník medzinárodného informačného sympózia INFOS, ktorého už samotný názov (R)EVOLÚCIA V KNIŽNICIACH A KNIHOVNÍCTVE ± 25 rokov: bilancia, realita, perspektívy prezrádzal, že knižnice sa nachádzajú na začiatku svojej novej éry, ktorá je podmienená rýchlym nárastom informačných technológií a rozvojom informačnej spoločnosti.

(R)EVOLÚCIA V KNIŽNICIACH A KNIHOVNÍCTVE ± 25 rokov: bilancia, realita, perspektívy: INFOS 2015

Share: