Projekt NISPEZ je v cieli … na rade sú ďalšie míľniky

Eventselectronic information sourcesNISPEZevents

Prístup k odborným elektronickým informačným zdrojom predstavuje pre vedeckú komunitu na Slovensku mimoriadny význam. Už šesť rokov je táto bohatá informačná podpora zabezpečovaná prostredníctvom národného projektu Centra vedecko-technických informácií SR. Bilancia výstupov končiaceho projektu NISPEZ sa stala ústrednou témou celoslovenskej konferencie Brána k vedeckému poznaniu VI.

Projekt NISPEZ je v cieli … na rade sú ďalšie míľniky

Share: