Informačný systém SK CRIS má dva roky

Electronic information sourceselectronic information sourcesinformation systemsResearch & Development

Od prvého spustenia informačného systému o vede, výskume a inováciách SK CRIS do ostrej prevádzky v čase vydania tohto článku uplynú dva roky. Toto obdobie možno hodnotiť ako relatívne dosť dlhé na odskúšanie a doladenie funkcionality, súvisiacej so zberom a integráciou dát, ako aj ich prezentáciou používateľom. Nastal čas zosumarizovať prvé skúsenosti a výsledky, ktoré jeho prevádzka prináša.

Informačný systém SK CRIS má dva roky

Share: