Centrálna databáza slovenských elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj SciDAP

Electronic information sourcesscientific communicationResearch & Development

SciDAP sa zameriava na slovenské informačné zdroje produkované vo sfére vedy a výskumu. Používateľovi poskytuje centrálny prístup k bibliografickým záznamom spracovaním s pridanou hodnotou v kontexte autora, inštitúcie i akcie a uplatnením množstva hypertextových prepojení pre podporu používateľsky orientovanej databázy. Prototyp SciDAP-u podľa špecifických požiadaviek bol realizovaný ako jedna z aktivít národného projektu Centra vedecko-technických informácií SR, NISPEZ a príspevok sumarizuje informácie o vývoji, funkcionalitách a súčasnom stave databázy.

Centrálna databáza slovenských elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj SciDAP

Share: