ProQuest Central z hľadiska publikačných možností

Electronic information sourceselectronic information sourcespublishing activity

K dôležitým profesijným aktivitám akademických pracovníkov vysokých škôl a vedeckých inštitúcií je účasť na vedeckom výskume vo svojej odbornej oblasti. Publikovanie predstavuje záverečnú fázu vedeckej práce zverejnením výsledkov vedeckého výskumu a zároveň je aj podmienkou jeho pokroku.

Zverejnenie výsledkov je aj kritériom pri určovaní kvality vysokých škôl a pri rozdeľovaní finančných prostriedkov štátneho rozpočtu z úrovne príslušného ministerstva. Tento článok prezentuje prierez publikačných možností a aktivít slovenských autorov v databáze ProQuest Central.

ProQuest Central z hľadiska publikačných možností

Share: