Národný projekt NISPEZ II

Projectselectronic information sourcesprojectsscientific communication

Národný projekt Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II) priamo nadväzuje na národný projekt Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ), ktorý okrem iného, priniesol aj centralizované riešenie pre zabezpečenie prístupov k širokému portfóliu zahraničných e-zdrojov pre podporu výskumu a vývoja na Slovensku.

Zámerom a strategickým cieľom národného projektu NISPEZ II je, spoločne s národným projektom NISPEZ, zabezpečiť informačnú podporu vybraných, najkvalitnejších výskumno-vývojových inštitúcií na Slovensku, vrátane poskytovania podporných a súvisiacich aktivít. Prostriedkom tejto podpory je centralizovaný nákup prístupov k najdôležitejším elektronickým informačným zdrojom (EIZ), reflektujúc aktuálnu situáciu v oblasti otvoreného prístupu k informáciám (OpenAccess) vo svete.

Národný projekt NISPEZ II

Share: