Projekt INTERPI

Projectsinteroperabilitymemory institutions

Příspěvek představuje projekt INTERPI – Interoperabilita v paměťových institucích, jehož cílem je vytvořit infrastrukturu pro tvorbu znalostní databáze o informačních objektech zpracovávaných v různých typech paměťových institucí – knihovnách, archivech, muzeích a galeriích. Přináší informace o dosavadních nejdůležitějších výsledcích projektu, mezi které patří konceptuální model a metodiky.


INTERMI project

Study introduces INTERMI project – Interoperability in memory institutions. The aim of INTERMI project is to build an infrastructure for creating of a knowledge database about information objects processed in different types of memory institutions – libraries, archives, museums, galleries. Study informs about the most important present results of the project included a conceptual model and methodological documents.

Projekt INTERPI

Share: