Príhovor

Speech

Milí čtenáři

S nástupem internetových technologií se možnosti komunikace značně rozšířily. Nejsme omezeni geografickým a ani časovým hlediskem. Současná komunikace je rychlá a odehrává se v reálném čase.

Díky technologiím snadněji udržujeme kontakty se svými blízkými, se spolužáky, s kolegy. Zároveň máme možnost informovat ostatní o svých zálibách, o aktuálním dění ve svém okolí. Jedním z těchto komunikačních kanálů, které to umožňují, jsou sociální sítě. Ty se v podstatě staly již běžnou součástí našeho života a do obecného povědomí pronikly sociální sítě jako Facebook nebo LinkedIn. Již se neptáme, zda sociální sítě znáte, ale otázka zní, ve které síti máte profil.

Sociální sítě se stávají mocným informačním nástrojem. Nepozastavujeme se nad tím, že zpravodajské služby uvádí jako zdroj informací sociální sítě. Reportáže z válečných konfliktů, přírodních katastrof se neopírají jen o místní zpravodaje, ale dokumentují i dění na sociálních sítích. Každý jednotlivec tak má k dispozici nástroj, kde může svobodně psát své názory, postřehy, prezentovat svoji osobu bez cenzurních zásahů.

Zajímavým rysem sociálních sítí je rovnoprávnost uživatelů. Neformálně komunikovat mezi sebou a sdílet informace mohou například studenti nejen s vyučujícími, ale i třeba s děkanem fakulty nebo nositelem Nobelovi ceny. Sociální sítě jsou zároveň bohatým informačním zdrojem. V podstatě lze v rámci sítí zjistit, na jakém vědeckém problému v současnosti pracuje vybraný vědec, co publikoval, jaký ohlas má jeho publikovaný vědecký výstup, s kým spolupracuje.

Je zajímavé sledovat, jak sociální sítě zasahují a ovlivňují vědeckou komunikaci. Současná věda je velmi založena na technologiích ve smyslu e-vědy, tj. zpracování velkého množství dat, spolupráce velkých vědeckých týmů a sdílení informací. Vědci vyhledávají prostředí, kde lze šířit a sdílet ověřené informace, výsledky výzkumu a komunikovat v rámci vědeckých týmů. Je pochopitelné, že pro svoje potřeby využívají i sociální sítě, a to jednak jako komunikační nástroj, tak i jako informační zdroj.

Jak je u časopisu ITlib. Informačné technológie a knižnice zvykem přinášet svým čtenářům zajímavá a aktuální témata, tak ani toto číslo není výjimkou. Téma vědecká komunikace a sociální sítě je velmi aktuální a z pohledu informační vědy stále není dostatečně zpracované.

Ilona Trtíková

ilona.trtikova@uk.cvut.cz

Ústřední knihovna ČVUT v Praze

 

 

 

 

 

 

 

Share:
Issue content