Sylvia Neisser Kováčová laureátkou ceny Klaus-von-Bismarck-Preis 2013 Najvyššie ocenenie Goetheho inštitútu pre vedúcu informačného strediska a knižnice v Bratislave

Introducinglibrary professionlibrarianshipawards

Najdôležitejšie vyznamenanie pre spolupracovníkov Goetheho inštitútu Klaus-von-Bismarck-Preis za rok 2013 získala vedúca informačného strediska a knižnice v Goetheho inštitúte Bratislava Dr. Sylvia Neisser Kováčová.

SYLVIA NEISSER KOVÁČOVÁ pracuje v Goetheho inštitúte Bratislava ako vedúca informačného strediska a knižnice od roku 1991. Keď z bývalého Kultúrneho a informačného strediska NDR po Nežnej revolúcii vznikal Goetheho inštitút, stála pri založení knižnice, na ktorej čele stojí dodnes.

Porota vo svojom zdôvodnení udelenia ceny uvádza tieto dôvody: „Sylvia Neisser Kováčová svojou mimoriadnou angažovanosťou a neúnavným nasadením formuje už viac ako dvadsať rokov výzor a úlohu Goetheho inštitútu na Slovensku. Svojím nezmerateľným úsilím pripravila cestu pre široké prepojenie Goetheho inštitútu Bratislava s knižnicami na Slovensku aj mimo neho. Sylvia Neisser Kováčová je vždy otvorená využívaniu všetkých možností modernej informačnej práce a stelesňuje tým nadšenie pre novinky a zmenu. Trvalo formuje ducha a rozmach Goetheho inštitútu na Slovensku.“

Okrem toho ako predsedníčka Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov v Bratislavskom samosprávnom kraji výrazne prispela k tomu, že došlo k prepojeniu slovenských a nemeckých knižníc a informačných stredísk, rozšírením nemeckých projektov, akými sú napr. využívanie EZB – Elektronickej databanky časopisov, projektu benchmarkingu knižníc BIX – Bibliotheksindex na Slovensku.

Počas svojej pôsobnosti podporila mnohé odborné a vzdelávacie podujatia na Slovensku, akými sú INFOS, CASLIN, odborné konferencie v Univerzitnej knižnici v Bratislave, v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici a v Košiciach, v mestských a krajských knižniciach v Bratislave, Trnave, Košiciach a mnohých iných po celom Slovensku.

Zaslúžila sa o vyslanie celého radu knihovníkov a prekladateľov na odborné študijné a jazykové pobyty do Nemecka. Taktiež sa úspešne venovala podpore prekladateľov umeleckej literatúry z nemeckého jazyka a vydavateľstiev po celom Slovensku a podporovala propagáciu nemeckej literatúry na Slovensku aj prostredníctvom celého radu podujatí a webových projektov.

Koho oceňuje Bismarckova cena?

Ocenenie Klaus-von-Bismarck-Preis môžu získať pracovníci Goetheho inštitútu v jednotlivých krajinách sveta, ktorí podľa štatútu ceny „podávajú dlhoročný výnimočný pracovný výkon, ktorým podporujú ciele Goetheho inštitútu alebo sa vo výnimočných situáciách obzvlášť vyznamenali“. Klaus von Bismarck, vtedajší prezident Goetheho inštitútu, založil toto ocenenie v roku 1991. Odvtedy ho odovzdáva predstavenstvo každoročne dvom z približne3 000 spolupracovníkov v celosvetovej sieti Goetheho inštitútu. Laureáti ceny dostanú diplom od prezidenta a finančný príspevok.

Share:
Issue content