Humor v detskej literatúre

Eventschild readerConferences, seminars, trainings, events

Celoslovenská súťažná prehliadka knižničných podujatí pre deti sa čoraz viac dostáva do  povedomia nielen odbornej knihovníckej verejnosti, ale i spolupracujúcich škôl, rodičov  detských čitateľov, ale najmä samotných malých čitateľov. Účasť na ukážkovom podujatí  „tiet knihovníčok“ z rôznych kútov Slovenska je nesporne veľkým zážitkom, ktorý  deti inšpiruje k čítaniu kníh, ale najmä k pravidelným návštevám knižníc, kde sa dá hravou  formou dozvedieť o knihách a čítaní viac.  Prehliadky sa môžu zúčastniť prihlásené súťažné podujatia zodpovedajúce vekovému a tematickému  zameraniu jednotlivých ročníkov, ktoré sú vyhlásené každý rok vopred v časovom  predstihu. Jednotlivé podujatia hodnotí porota zložená zo zástupcov usporiadateľa,  participujúcich organizácií, príp. zahraničných hostí, pedagógov či odborníkov z oblasti  výchovy a vzdelávania detí a mládeže a víťaza predchádzajúceho ročníka prehliadky.  Hlavným organizátorom prehliadky je Slovenská národná knižnica a iniciátorkou i dlhoročnou  koordinátorkou spisovateľka a knihovníčka Gabriela Futová.             

Predchádzajúcich päť ročníkov súťažnej prehliadky knižničných podujatí pre deti založilo  tradíciu stretnutí a výmeny skúseností medzi, ešte stále prevažne knihovníčkami, pracovníčkami  detských oddelení knižníc na Slovensku. Prvý ročník sa konal v roku 2007 v  Prešove, kde prebiehali  aj ďalšie súťažné prehliadky  v rokoch 2008,  2009, 2010 a 2011. V roku 2012 sa ako partner a spoluorganizátor  prehliadky predstavila Hornonitrianska knižnica v Prievidzi  a v dňoch 23. – 24. septembra 2013 sa stala hostiteľom  súťažnej prehliadky knižnica v Bratislave. V nových priestoroch  detského centra Knižnice Bratislava-Nové Mesto na Pionierskej  ulici sa zišli „deckárky“, ako sa familiárne zvyknú  nazývať pracovníčky detských oddelení knižníc, aby si zasúťažili,  čo je však dôležitejšie, vymenili skúsenosti a odovzdali nápady  či námety, ako čo najpútavejšie zaujať detského čitateľa. 

Šiesty ročník prehliadky bol tematicky zameraný na humor  v beletrii pre deti. Všetky podujatia boli určené deťom z 1. stupňa  základných škôl. 

Prehliadka znova ukázala, že detskí knihovníci na Slovensku  idú s dobou, stále využívajú nové metódy práce s knihou, čím  malých čitateľov vedú k tomu, aby sa k zážitkom z podujatí  dokázali vrátiť prostredníctvom kníh a hlavne vedeli, kde konkrétne  knihy nájsť. 

Program pozostával z jedenástich súťažných podujatí rozložených v dvoch súťažných  dopoludniach. Jednotlivé podujatia hodnotila podľa vopred stanovených kritérií porota  v zložení:  Víťazka minulého ročníka súťažnej prehliadky Ľuba Halamová z Krajskej knižnice Ľudovíta  Štúra vo Zvolene, pani Elena Hlivová z oddelenia školstva Miestneho úradu Bratislava-Nové  Mesto a Gabriela Futová zo Slovenskej národnej knižnice v Martine.

Šiesty ročník prehliadky otvorili knihovníčky Elena Šimkaninová a Jaroslava Sanetriková  z Podtatranskej knižnice v Poprade. V podujatí Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali  (podľa knihy Petra Karpinského) predstavili deťom knihu hravou formou hostiny všetkých  možných ochorení a bacilov.

V druhom podujatí Bola raz jedna trieda a v tej dnes varí Vendel Knedľa sa Alena Javorková z Knižnice Antona Habovštiaka  v Dolnom Kubíne prezliekla za kuchára Vendela Knedľu, aby si spoločne s malými čitateľmi uvarili texty z knihy. Deti  kreslili rozprávkové varechy, tvorili piškótové sovy a pritom sa dozvedeli o zábavných knihách, ktoré povzbudia a potešia  presne vtedy, keď to najviac treba.

Eva Janušová a Natália Malíková z Knižnice pre mládež mesta Košice ako školníčka Agneša a kohút Crescendo zaangažovali  do svojho podujatia Ako sa školníčke Agneši (ne)podarilo ukradnúť prázdniny aj skutočných, zo škôl zapožičaných  školníkov.   

Albert? Emil? Horší ako čerti!!! alebo Chlapčenské čertovinky?! bol  názov podujatia, ktoré predviedli Helena Dodoková a Kristína Karabinošová  z Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre. Veľmi zaujímavým a vtipným spôsobom  vysvetlili deťom neznáme slová a na základe knihy si mali možnosť vyskúšať  rôzne druhy úsmevov a smiechov.  Božena Blaháčová a Silvia Kupcová – „deckárky“ z Hornonitrianskej knižnice  v Prievidzi – sa rozhodli spropagovať v Bratislave knihu svojej regionálnej  autorky Lenky Gahérovej Tridé z 3. D, ktorú predstavili prostredníctvom  videa. 

Posledné podujatie prvého dňa Kvak a Čľup sú kamaráti (kniha Arnolda Lobela)  v podaní Vierky Némethovej a prvého súťažiaceho knihovníka Mikuláša  Baňáka z bratislavskej Miestnej knižnice Petržalka zaujalo deti excelentnou  reprodukciou textov knihy.  Už tradične, aby sa súťažiaci, ale aj diváci a porotcovia, trocha odreagovali,  zabavili a niečo nové dozvedeli, popoludnie prvého súťažného dňa patrilo workshopu.Témy workshopov súťažných prehliadok  bývajú zaujímavé, lektori (niekedy aj zahraniční), prinášajú nové podnety a námety, techniky práce s knihou a detským čitateľom.  Po workshope a krátkom voľne na zotavenie nasleduje večerný program v réžii hostiteľskej knižnice. Byť súčasťou partie detských  knihovníčok a účastníkom večerných posedení je pre každého, kto mal možnosť zúčastniť sa ktoréhokoľvek ročníka prehliadky,  veľkým zážitkom.  Strašidelné čítanie, hravé posedenia nad „knihovníckymi dobrotami“, nočná návšteva zámku či stretnutie pod nočnou oblohou  so skutočnou astrologičkou… a ešte oveľa viac.  Hlavne však presvedčenie o tom, že byť detským knihovníkom nie je ani nudné, ani sedavé zamestnanie a vžité predstavy  o prísnych tetách v sivých plášťoch sa vôbec nezhodujú s realitou. 

Po zábave však znova prichádza čas na prácu a druhý deň  súťažnej prehliadky odštartovalo podujatie Vlasty Kollárovej  z Levíc Kvadakum hadakum alebo knižka za  všetky drobné. Perfektná príprava a krásne predstavenie  vtipných kníh od Štefana Moravčíka ukázalo, aké  možnosti dáva nielen knihovníkom, ale aj učiteľom práca  s textom a ako sa aj z neobľúbených diktátov môžu stať  vtipné hodiny plné zábavy, po ktorých žiaci určite nezabudnú,  aké Y/I sa píše v slovách Rím a rým.  O tom, že Čítanie je zábava, sa snažili prvákov presvedčiť  Ľubica Adámiková a Petra Motyčková z Verejnej knižnice  Michala Rešetku v Trenčíne. Ich spôsob komunikácie  s deťmi, zapadnutie medzi nich, pútavé čítanie  a rozžiarené oči detí svedčili o tom, že v Trenčíne chodia do  knižnice deti radi nielen preto, že tam majú dobré knihy.  Elena Kladná z Hornozemplínskej knižnice vo Vranove  nad Topľou predstavila seba ako Analfabetu Negramotnú  od Jána Uličianskeho. V zaujímavo podanom príbehu,  s použitím psychoterapeutických techník, si s deťmi  vyskúšali vcítiť sa do prežívania hlavnej hrdinky.

V podujatí Neznášam, keď ma hladkajú po hlave podľa rovnomennej knihy Marty Hlušíkovej knihovníčky Lucia Kloknerová  a Tatiana Gáplovská z Miestnej knižnica Petržalka učili deti, čo je to asertivita. Téma skutočne náročná na prácu s deťmi.  Posledné podujatie patrilo Ivete Weissovej a Ivane Gelienovej z Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici.

Ich Zverinec  na siedmom poschodí alebo Ako chutí mlieko (podľa knižky Petra Gajdošíka Zverinec na siedmom poschodí) deti  pobavil a zaujal natoľko, že záujem o knižku po podujatí bol väčší než počet exemplárov v knižnom fonde.  Rozhodovanie poroty bolo ako vždy neľahké. Každé podujatie malo v sebe mnoho originálnych prvkov a námetov a aj pre nesúťažiace  knihovníčky v obecenstve ponúklo inšpiráciu do ďalšej práce, upozornilo na literárne texty, s ktorými sa pracovať  dá, poznáme ich, ale doteraz zostávali nepovšimnuté v regáloch knižníc.  Hlavne však poukázalo na dôležitosť ľudského faktora, osobný kontakt knihovníka s detským čitateľom, ktorý sa nedá nahradiť  žiadnou, ani tou najmodernejšou technológiou. Príjemné prostredie, úsmev, ochota a ústretovosť, milá teta knihovníčka,  ochotná vypočuť radosti aj trápenia, zahrať sa, poradiť, prečítať rozprávku či pomôcť vybrať tú „správnu“ knihu k domácej úlohe  alebo len tak, na voľný čas – to všetko formuje vzťah dieťaťa a jeho ďalší prístup k literatúre, čítaniu, využívaniu knižníc a práce  s informáciami aj do budúcna.  Určiť jednoznačného víťaza je ťažké. Víťazom sú všetci knihovníci, ktorí za aktuálnych podmienok, napriek nedoceneniu profesie  odovzdávajú každodenne zo seba maximum pre všetkých tých, ktorí ich služby vyhľadávajú.                                                                                        

Pretože ako v jednom zo svojich blogov píše Gabika Futová:

Kto sú vlastne detské knihovníčky?

1. Knihovníčky, ktoré požičiavajú detské knihy,

2. pedagogičky, ktoré v knižnici realizujú „školu hrou“ prostredníctvom detských kníh a podujatí,

3. psychologičky, ktoré dokážu deťom pomôcť, keď sa nemajú na koho obrátiť (aj prostredníctvom podujatí),

4. propagátorky čítania, ktoré deťom odporúčajú knihy na čítanie a niektoré deti presvedčia, aby čítať začali,

5. mamy, ktoré v prípade núdze pofúkajú koleno a zašijú dieru na gatiach, prípadne rozmrazujú čitateľov,

6. výtvarníčky, ktoré si dokážu priestory svojej knižnice vyzdobiť podľa vlastných predstáv a aj rekvizity na podujatia

a iné veci si vyrobia úplne samy a na kolene,

7. spisovateľky, ktoré si dokážu pripraviť perfektné scenáre podujatí, písať básničky a hrať sa so slovíčkami,

8. herečky, ktoré sa dokážu pred deťmi aj absolútne spotvoriť (ak je to potrebné),

9. študentky, ktoré sa neustále vzdelávajú a hľadajú nové metódy a inšpirácie,

10. čitateľky, ktoré čítajú knihy pre deti (vo voľnom čase), aby ich mohli ďalej odporúčať,

11. animátorky, ktoré vymýšľajú deťom program počas prázdnin,

12. fundraiserky, ktoré zháňajú pre svoje nápady a aktivity sponzorov,

13. vychovávateľky, ktoré pre iné oddelenia knižnice vychovávajú budúcich čitateľov,

14. upratovačky, ktoré dokážu raz-dva upratať svoje oddelenie po návšteve hordy knihychtivých detí.

Príprava dobrého podujatia trvá niekoľko dní aj týždňov. Popritom detská knihovníčka požičiava knihy a plní si v práci svoje

každodenné povinnosti.

Pri tom všetkom sú detské knihovníčky stále kvalifikované ako neodborné knihovníčky. Minimálna čistá mzda na Slovensku je v súčasnosti 292,48 € pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou. Priemerná čistá mzda slovenskej detskej knihovníčky je 430,00 € (priemer vyrátaný zo vzorky 13-tich opýtaných). To znamená, že za každú vyššie uvedenú funkciu dostávajú priemerne 30,00 € na mesiac (http://www.dokniznice.sk/index.php/velio-o-kniniciach-a-itani/369-oma-%20tve-na-detskom-knihovnictve#comment-412).

 

Víťazi 6. ročníka súťažnej prehliadky knižničných podujatí pre deti a mládež

Hlavnú cenu získalo podujatie

KVAK A ČĽUP SÚ KAMARÁTI

Viera Némethová a Mikuláš Baňák

Miestna knižnica Petržalka

 

1. miesto

Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali

Elena Šimkaninová a Jaroslava Sanetriková

Podtatranská knižnica v Poprade

2. miesto

Zverinec na siedmom poschodí alebo Ako chutí mlieko

Iveta Weissová a Ivana Gelienová

Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

3. miesto

Kvadakum hadakum alebo Knižka za všetky drobné

Vlasta Kollárová

Tekovská knižnica v Leviciach

 

Ostatné ocenenia:

Cena za nápaditosť a tvorivosť pri varení textov

Bola raz jedna trieda a v tej dnes varí Vendeľ Knedľa

Alena Javorková, Knižnica Antona Habovštiaka Dolný Kubín

Cena za bezprostrednú komunikáciu s detským čitateľom

Ako sa školníčke Agneši (ne)podarilo ukradnúť prázdniny

Eva Janušová a Natália Malíková, Knižnica pre mládež mesta Košice

Cena za nápadité predstavenie knihy

Albert? Emil? Horší ako čerti!!! alebo Chlapčenské čertovinky?!

Helena Dodoková a Kristína Karabinošová, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

Cena za vynikajúce využite multimediálnych zdrojov

Tridé z 3.D

Božena Blaháčová a Silvia Kupcová, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi

Cena za láskavý prístup k deťom

Čítanie je zábava

Ľubica Adámiková a Petra Motyčková, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

Cena za úžasný hlasový prejav

Analfabeta Negramotná

Elena Kladná, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

Cena za výber ťažkej témy

Neznášam, keď ma hladkajú po hlave

Lucia Kloknerová a Tatiana Gáplovská, Miestna knižnica Petržalka

 

                          

Share: