PRIMO

Introducingdiscovery servicesservices

Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), přední výzkumná instituce zřízená Ministerstvem zemědělství  České republiky, úspěšně implementoval discovery systém Primo od firmy Ex Libris. Badatelé v oboru zemědělství  a potravinářství mají od září 2013 možnost pracovat s jednotným vyhledáváním ve všech informačních zdrojích Knihovny Antonína  Švehly v ÚZEI. Rozhraní je plně přizpůsobené potřebám klientů knihovny včetně úpravy grafického rozhraní podle  nového grafického manuálu celé instituce. Vyhledávací služba je dostupná i bez přihlášení všem zájemcům online na adrese  http://primo.uzei.cz.  Knihovna Antonína Švehly v UZEI se tak zařadila mezi dva tisíce institucí z celého světa, které discovery systém Primo používají  a podílejí se směřování jeho dalšího vývoje. Uživatelé knihovny mohou díky tomu využívat zkušeností milionů uživatelů  po celém světě, jejichž požadavky jsou zařazovány do nových verzí systému Primo. 

Nová očekávání uživatelů

Knihovna ÚZEI se v rámci zlepšování svých služeb klientům rozhodla implementovat řešení, které poskytne jednoduché a intuitivní  rozhraní pro vyhledávání ve všech typech dokumentů. Systém zastřešuje elektronické informační zdroje instituce, klasické  tištěné knihovní dokumenty a speciální bibliografické databáze knihovny. Výzkumníci využívající služby Knihovny Antonína  Švehly v ÚZEI ocení nejen jedno vyhledávací okno typu Google, pomoc Prima při vyhledávání (opravy překlepů, našeptávač,  podobné dotazy), ale i plnou integraci discovery systému Primo s knihovním katalogem. Rozhraní systému Primo plně  nahrazuje služby klasického knihovního systému, a umožňuje v prostředí Primo přímo ovládat čtenářské konto knihovního systému  (objednání výpůjček, historie výpůjček apod.) a zobrazuje aktuální dostupnost knih z knihovního katalogu. Čtenáři  mohou zajímavé tituly komentovat a označovat vlastními slovy, ukládat a exportovat uložený obsah, využívat přímé propojení  na citační nástroje a další služby včetně integrace na sociální sítě. Prostřednictvím linkovacího serveru mají čtenáři přístup  k plným textům milionů článků z centrálního indexu Primo.

Nové možnosti pro knihovnu  Knihovna Antonína Švehly má plnou kontrolu nad nastavením a vzhledem vyhledávácího systému Primo a může sama rozhodnout  o nastavení algoritmu pro vyhledávání tak, aby jedinečné zdroje knihovny nezůstaly skryté v hlubinách výsledků. Nový  design knihovních služeb znamenal nejen přechod na novou verzi knihovního systému Aleph 21, ale také nasazení služeb  nové generace. Plná integrace discovery systému Primo s knihovním katalogem a linkovacím serverem a automatická aktualizace  dat v indexu discovery systému přináší nový komfort práce i pro systémové správce všech systémů. 

Stručně o ÚZEI a o Knihovně Antonína Švehly 

Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) je expertním centrem zaměřeným na zemědělskou ekonomiku, potravinářství,  zemědělské poradenství a informace. ÚZEI zřizuje Knihovnu Antonína Švehly, která je třetí největší oborovou knihovnou  na světě. Rozsáhlý fond Knihovny Antonína Švehly, čítající přes 1,2 miliónu svazků, se skládá z historických oborových  knihoven od Rakousko–Uherské monarchie, přes období první Československé republiky, poválečnou éru až po současnou  knihovnu Ministerstva zemědělství ČR. Vedle klasických knih najdete v Knihovně Antonína Švehly odborné české i zahraniční  časopisy, elektronické knihy, moderní české i zahraniční databáze, ať již článkové nebo bibliografické. Tým odborníků vytváří  specializované národní informační báze a zároveň přispívá do mezinárodních oborových projektů. Knihovna Antonína Švehly  přináší ověřené informace a moderní služby pro odbornou i laickou veřejnost, milovníky přírody, zemědělce, lesníky, potravináře,  veterináře, vysokoškolské studenty i profesory, vědce a výzkumníky, badatelé i ministerské úředníky. 

Share: