Špecialista na Open Access publikovanie

Introducingelectronic publishingopen access

Spoločnosť Versita je jedným z popredných svetových vydavateľstiev vedeckého obsahu s voľným prístupom – Open Access OA. Vydáva približne 400 vedeckých časopisov vo všetkých hlavných vedných disciplínach a je druhým najväčším Open Access vydavateľstvom na svete! Na Slovensku vydáva Versita najviac Open Access časopisov v anglickom jazyku spomedzi všetkých vydavateľstiev.

Versita vznikla v roku 2001 a dnes je súčasťou vydavateľskej skupiny      De Gruyter. Poslaním spoločnosti je stále zdokonaľovať prístup                                                                                               k vedeckému obsahu vedcom, výskumníkom a čitateľom na celom svete.

Publikovanie s voľným prístupom je založené na jednoduchej a presvedčivej paradigme: poskytovať voľný prístup k elektronickým verziám vedeckých časopisov a kníh. Dnes je táto myšlienka najvýznamnejším fenoménom vo svete akademického publikovania. Versita sa prispôsobuje aktuálnym trendom a vydáva Open Access publikácie s využitím viacerých vydavateľských modelov.

Open Access journal-pays model

Ide o komplexný vydavateľský program pre časopisy a série monografií, pri ktorom vydavateľské náklady znáša vlastník časopisu. Versita štandardne poskytuje základný balík služieb, ktorý tvoria kľúčové vydavateľské riešenia a služby, pričom ďalšie doplnkové služby je možné využívať samostatne. Využitie základného balíka vydavateľských služieb spoločnosti Versita prináša časopisom mnohé výhody, ako napríklad:

_ vydávanie časopisu na svetovej profesionálnej úrovni,

_ celosvetové prepojenie s ostatnými časopismi, databázami a knižnicami,

_ celosvetová distribúcia obsahu k množstvu čitateľov,

_ prideľovanie DOI; distribúcia metadát do CrossRef,

_ zvýšenie citovanosti ako výsledok lepšej dostupnosti časopisu,

_ efektívne prihlásenie časopisu do abstraktových služieb a do Thomson Scientific, pokrytie

   plnotextovými databázami a adresármi voľne prístupných časopisov.

Open Access journal-pays model využíva v súčasnosti najviac časopisov v portfóliu spoločnosti Versita.

Open Access author-pays model

Tento model je určený pre časopisy najvyššej kvality, ktoré chcú poskytovať čitateľom voľný prístup k obsahu a zároveň profitovať z vydavateľskej činnosti. Všetky vydavateľské náklady hradí Versita, pričom autori článkov, respektíve ich domovské inštitúcie, platia spracovateľské poplatky za uverejnené články. Versita sa následne o tieto poplatky delí s vlastníkom časopisu. Okrem programov pre časopisy Versita poskytuje aj Open Access vydateľské programy pre knihy.

Záujemcovia o spoluprácu s vydavateľstvom Versita sa môžu aj telefonicky kontaktovať so zástupcom spoločnosti pre Slovensko na tel. čísle +421 915 999 076.

Share: