Issue 3/2013

Introducing

Discovery služby a význam integrace uživatelského konta

Když dnes knihovny nasazují discovery služby, činí tak s vidinou zefektivnění služeb pro koncového čtenáře. Chtějí, aby byl uživatel spokojený a mohl fondy knihovny jednoduše a...

Events

Správa údajov – nová výzva pre knižnice? Spoločný seminár OpenAire/LIBER (Gent 28. 5. 2013)

V ostatných rokoch možno sledovať nárast zdieľania a opakovaného využívania výskumných údajov v rámci viacerých vedeckých komunít. To môže mať významný vplyv na výskumné...

Internet

Pravidlá prístupnosti webu so zameraním na online katalóg

Druhý článok zo série o štandardoch a pravidlách pre web je zameraný na nedostatky prístupnosti, ktoré sa prejavujú hlavne v online katalógoch knižníc. Online katalógy si vyžadujú pri...

Standards and standardization

Citovanie a odkazovanie na použité zdroje podľa nového štandardu ISO 690 (2010) Časť 2: Prvky a techniky citovania

Príspevok charakterizuje a na konkrétnych príkladoch vizualizuje základné termíny citovania a predstavuje tri  techniky citovania odporúčané štandardom ISO 690 (2010). Osobitne sa...

Bibliography

Jak využít citační manažery pro spojení publikační činnosti a šedé literatury?

  Článek se zabývá využíváním citačních manažerů pro spojení publikační činnosti v klasických publikačních médiích a publikování v digitálních repozitářích. Cílem...

Information Behaviour

Informace vs. znalosti

Žijeme zaplaveni chaotickým mořem informací. Jak z nich ale vybrat ty správné? A jak proměnit tyto informace (to, co víme) ve znalosti (to, co víme a používáme)? Informační doba...

Open access, open science

Repozitář DSpace VŠB-TUO v kontextu aktuálního vývoje hnutí open access

Článek popisuje vývoj a aktuální situaci institucionálního repozitáře pro vědecké výstupy Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO), budovaného Ústřední...

Open access, open science

Licencie Creative Commons: nástroj pre Open Access

Jednou z možností, ako môže vysoká škola či vedeckovýskumné pracovisko skvalitniť vedu a výskum na svojom pracovisku za súčasného zníženia finančných nákladov a neporušovania...

Open access, open science

Prosazování otevřeného přístupu prostřednictvím Institucionálního repositáře

Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) patří dlouhodobě k inovátorům v oblasti knihovnických služeb a snaží se nabízet prostřednictvím nových technologií svým uživatelům...

Introducing

Špecialista na Open Access publikovanie

Spoločnosť Versita je jedným z popredných svetových vydavateľstiev vedeckého obsahu s voľným prístupom – Open Access OA. Vydáva približne 400 vedeckých časopisov vo všetkých...

Open access, open science

SCOAP3 a jiné otevřené aktivity Národní technické knihovny

Článek představuje Open Access aktivity Národní technické knihovny. Hlavním tématem jsou mezinárodní projekty, kterých se NTK účastnila nebo které stále běží, dále popisuje...

Open access, open science

Budovanie digitálneho repozitára publikačnej činnosti a ohlasov

Článok sa zaoberá otázkou digitalizácie fondu publikačnej činnosti ako aktivity v rámci budovania digitálnej knižnice Akademickej knižnice MTF STU v Trnave. Rozoberá evidenciu...

Open access, open science

Systém CRIS a repozitár: spoločná cesta k Open Access

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Vízia zaručenia všeobecného a dlhodobého prístupu k údajom bez právnych alebo technických bariér je...

Information Education

Metody kritického a kreativního myšlení v informačním vzdělávání

Příspěvek je zaměřen na problematiku zavádění metod kritického a kreativního myšlení do informačního vzdělávání a ukazuje praktický příklad zavádění metod na kurzech a...

Speech

Príhovor

Otevřený přístup – open access – krásná vize, anebo strašák nejen pro publikační byznys? Musím konstatovat, že není vždy jednoduché vyhovět sloganům a poučkám při...

Main Articles

Strategické smerovanie vybraných aktivít CVTI SR na podporu výskumu a vývoja na Slovensku

Cieľom tohto príspevku je priblížiť odbornej verejnosti smerovanie aktivít CVTI SR  v rámci podpory výskumu a vývoja (VaV) na Slovensku a tém, ako sú otvorený prístup k vedeckým...

Main Articles

Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR

Úvodní část tohoto článku čtenáře stručně seznamuje s Politikou otevřeného přístupu Akademie věd České republiky (AV ČR), včetně základních principů OA publikování v AV ČR....

Advertisement

SVOP 1

Advertisement

eod