Discovery služby a význam integrace uživatelského konta

Introducingdiscovery serviceslibrary users

Když dnes knihovny nasazují discovery služby, činí tak s vidinou zefektivnění služeb pro koncového čtenáře. Chtějí, aby byl uživatel spokojený a mohl fondy knihovny jednoduše a pravidelně používat stejně dobře z pohodlí domova jako z prostor knihovny samotné. Posílena by tak měla být i jedinečná role knihovny a získání návštěvníka k fyzické návštěvě.

Klíčovým předpokladem úspěšné implementace vyhledávače nové generace je hladká spolupráce discovery služby s knihovním systémem. Míra této integrace významně ovlivňuje zkušenost koncového uživatele s discovery systémem a jeho spokojenost.

Potřebná souhra mezi discovery službou a knihovním systémem neznamená pouhé předávání dat mezi oběma systémy, ale především integraci všech potřebných služeb čtenářského konta (např. registrace uživatele, objednávání výpůjček nebo jejich prodlužování) přímo do rozhraní discovery systému. Uživatel dnes své vyhledávání zahajuje v prostředí discovery služby, kde kromě elektronických zdrojů nalézá na první stránce i relevantní zdroje z knihovního fondu.

Pokud se na stejné stránce s výsledky nenachází okamžitá možnost takové tituly objednat nebo si je rezervovat, je pravděpodobné, že uživatel tyto služby knihovny nevyužije a fungování discovery služby tak zcela neplní svou úlohu.

Protože jsou dnes discovery systémy většinou poskytovány formou hostované služby z oblaku, tím více záleží na tom, aby si sama knihovna mohla nastavit a upravit chování discovery služby podle svých představ a potřeb bez závislosti na dodavateli. Správná discovery služba proto dnes maximálně podporuje integraci uživatelského konta a umožňuje objednávání přímo z přehledu výsledků. Tím výrazně zvyšuje šanci fondů knihovny na to, aby je uživatel při svém hledání nalezl a použil.

Typický scénář při hledání konkrétního titulu pak může vypadat takto:

1. spuštění discovery služby

2. zadání dotazu a identifikace hledaného titulu na prvním místě

3. kliknutí na odkaz Objednat a přihlášení se

4. potvrzení objednávky

Obr. 1 Objednání výpůjčky z přehledu výsledků v systému Primo

 

Scénář prodlužování výpůjček je pak stejně jednoduchý:

1. spuštění discovery služby,

2. přihlášení se a zobrazení čtenářského konta v discovery systému,

3. prodloužení všech nebo vybraných výpůjček.

Zkušenosti s používáním discovery systémů zazněly i na letošní konferenci INFORUM, která se konala na konci května v Praze na Vysoké škole ekonomické. Blanka Jankovská (Univerzita Pardubice) uvedla ve svém příspěvku. Byli jsme první aneb Implementace discovery systému Primo na Univerzitě Pardubice1 (s. 17) příklad zpětné vazby čtenáře: „…s velkou radostí jsem vyzkoušel nový portál Primo. Chci Vám vyjádřit velkou spokojenost s tímto vyhledávačem, který je krásně propojený s osobním účtem v knihovně…“ (student 2. ročníku FChT).

Jiný názor zazněl z úst Milana Janíčka (Národní technická knihovna v Praze), který poukázal na fakt, že discovery služba Summon nepodporuje přihlašování koncových uživatelů a uživatelé pro objednávání dokumentů z fondů knihovny tak musí přecházet do knihovního systému ALEPH, což není pohodlné. Proto v NTK uvažují o nahrazení uživatelského rozhraní lokální instalací VuFindu.

V kontextu těchto zkušeností je vhodné připomenout i příběh implementace discovery systému na londýnské univerzitě Royal Holloway, který se odehrával ve dvou fázích. V první fázi univerzita postupovala podobně jako Národní technická knihovna v Praze a zvolila si svou kombinaci systémů k provozování discovery služby (Aleph jako knihovní systém,

VuFind jako discovery rozhraní pro uživatele, SFX jako linkovací server a Summon jako centrální index). Ukázalo se, že doba implementace VuFindu v této konstelaci přesáhla 1 rok a provozní náklady takovéhoto řešení byly příliš vysoké.

Proto byl ve druhé fázi zvolen discovery systém Primo, který výrazně zjednodušil a zefektivnil jak používání pro koncové uživatele, tak pro pracovníky knihovny.

Na závěr tohoto článku bych proto rád zdůraznil, že v případě discovery systémů jde od začátku do konce o spokojenost uživatelů. Služby knihovního systému a fondy knihovny v ní hrají velkou roli a pokud nejsou hladce integrovány, discovery systém nefunguje správně. Což není případ discovery systému Primo, který má plně integrován čtenářský účet a maximálně podporuje pohodlí uživatele za rovnoměrného využívání všech sbírek knihovny.

 

Share: