Rozhovor s účastníčkami konferencie BOBCATSSS 2013

InterviewConferences, seminars, trainings, events

Odborné podujatie, výmena medzinárodných skúseností a profesijný entuziazmus. Konferencia informačných špecialistov BOBCATSSS sa konala už po dvadsiaty prvýkrát. Na poslednom ročníku v Ankare s témou „Od zbierok k spojeniam: obrátenie knižníc“ sa zúčastnili aj dve slovenské doktorandky z Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Mgr. Silvia Horáková   (SH) a Mgr. Andrea Hrčková (AH) si odniesli z podujatia viacero postrehov.

Medzinárodné podujatia sú ideálnou príležitosťou na porovnanie diania u nás a v zahraničí. Aké postrehy ste si v tomto smere odniesli z BOBCATSSS?

SH

V zahraničí sa študenti väčšmi zapájajú do aktivít. Na konferencii boli bakalári so zaujímavými workshopmi, magistri so svojimi projektmi, ale aj učitelia s prezentáciami svojich univerzít.

AH

Po vypočutí prezentácií na Bobcatsss si nemyslím, že by Slovensko odborne nemalo čo ponúknuť. Prekvapila nás však miera zapojenia študentov v niektorých krajinách, niektorí vyučujúci si zobrali so sebou aj osem študentov. Na túto aktivitu majú v zahraničí vyčlenený samostatný grant a zúčastňujú sa každý rok. Myslím si, že lepšia motivácia schopných študentov asi neexistuje.

Koľko dní trvala konferencia a na aké sekcie bol program konferencie rozdelený?

SH + AH

Konferencia trvala štyri dni a sekcie boli rozdelené na „Služby v digitálnej ére“, „Informačný profesionáli ako agenti zmeny“, „Vytváranie nových knižničných priestorov“, „Mobilné informačné služby“ a „Vytváranie nových príležitostí“.

Zo Slovenska ste sa na konferencii zúčastnili len vy dve, alebo aj ďalší študenti či pedagógovia z iných univerzít?

SH + AH

Za slovenskú katedru sme sa zúčastnili len my dve. Stretli sme však Slováka študujúceho v Brne, ktorý bol momentálne v rámci programu Erazmus v Ankare.

Na konferencii v Ankare odznelo určite množstvo hodnotných informácií. Ktoré zaujali vás osobne?

SH

Mňa osobne zaujala prezentácia holandskej Hanzehogeschool, ktorá odznela v rámci tzv. „LIS session“, čo boli prezentácie škôl knižničných a informačných vied. Prednáška bola zameraná na posun z „LIS school“ na „BIS school“, teda na biznis informácie. A zaujímavá bola aj prezentácia mojej kolegyne Andrey Hrčkovej o tom, čo uverejňovať na facebookových stránkach knižníc.

AH

Na tohoročnej konferencii sa často skloňovali sociálne médiá a ich úloha v knižniciach. Inšpirovali ma však aj neobvyklejšie témy, akými bola zeleň v knižnici, knižnica na bicykli, QR kódy a tiež prezentácia kolegyne Silvie Horákovej o mobilných aplikáciách pre ľudí na okraji spoločnosti.

Účasť na odborných podujatiach slúži predovšetkým profesijnému rozvoju. V čom vás posunula účasť na BOBCATSSS?

SH

Účasť na medzinárodnej konferencii je výbornou možnosťou na zlepšenie prezentácie v anglickom jazyku a na získanie nových kontaktov. Podarilo sa nám skontaktovať hlavne s maďarskými a českými kolegami, s ktorými by teoreticky spolupráca mohla pripadať do úvahy.

AH

BOBCATSSS vo mne prebudila predovšetkým entuziazmus urobiť niečo navyše (tak ako všetky zahraničné podujatia). Začala som sa napríklad oveľa viac venovať vzťahu študenti – katedra na našom Facebooku, pretože to je dnes miesto, kde sa im možno prihovoriť najúčinnejšie. Bobcatsss nám priniesol aj množstvo zaujímavých zahraničných kontaktov, ktoré budú, dúfam, pre katedru prínosné.

„BOBCATSSS vo mne prebudila predovšetkým entuziazmus urobiť niečo navyše…“

 

Podujatie obohatili aj vaše prezentácie. Môžete nám ich priblížiť? S akou spätnou väzbou ste sa stretli?

SH

Moja prezentácia sa týkala mobilných aplikácií pre znevýhodnené skupiny a zamerala som sa na bezdomovcov, drogovo závislých, migrantov/utečencov a prostitútky. Spätná väzba bola celkom pozitívna – publikum vyzeralo byť zaujaté, len Andrejka si neušetrila poznámku, že hovorím priveľa „hmm“. ☺

AH

Ja som vystúpila s posterovou prezentáciou na tému„Knižnice ako virtuálne skupiny“. Mojím cieľom bolo ukázať, aký obsah by mohli knižnice uverejňovať vo svojich virtuálnych komunitách (sociálnych sieťach alebo diskusných skupinách) tak, aby zaujali mladých ľudí. Analyzovala som obsah desiatich najúspešnejších a pridala som aj svoje skúsenosti. Reakcie boli dobré, mnohé knižnice si zakladali stránku na Facebooku, tak sa prišli inšpirovať. Mne sa najviac páčila reakcia členky komisie: „Thank you, we love you.“

Na konferencii sa zúčastnilo veľké množstvo študentov z rôznych krajín. Môžete nám priblížiť atmosféru, ktorá na konferencii panovala? Boli na programe aj spoločenské podujatia ?

SH

Atmosféra bola výborná. Na programe bol aj jeden spoločenský večer s večerou a diskotékou v meste.

AH

Mne sa veľmi páčila uvoľnená atmosféra, ktorá na konferencii vládla vďaka veľkému množstvu vekom či duševne mladých ľudí. Všetci boli otvorení rozhovoru odborného aj menej odborného charakteru a najlepšie bolo, že sme sa všetci mohli zasmiať na našom spoločnom knihovníckom humore. Okrem spomenutého sprievodného programu sa mi páčil aj otvárací ceremoniál, kde sa originálnym spôsobom predstavili obe kultúry, ktoré tohoročný Bobcatsss zrealizovali – turecká i dánska.

Ankara ako hlavné mesto Turecka je určite rušným mestom. Čo vás na tomto meste očarilo? Boli aj nejaké sklamania?

SH

Je úplne iná ako Bratislava. Mesto mi skôr pripomínalo Brusel, kde tiež bývalo množstvo Turkov. Sklamaná som z našich vyjednávacích schopností. Podarilo sa nám zjednať nákup iba o 4 eurá, čo ale možno na začiatok nie je vôbec zlé.

AH

Na rozdiel od Istanbulu je Ankara čisto ázijské mesto zamerané skôr na štátnu administratívu ako na turizmus. „Ázijskosť“ sa prejavuje napríklad tým, že k historickým stavbám nemajú taký silný vzťah ako v Európe– ak je nejaká opotrebovaná, radšej ju zbúrajú a vystavia nanovo. Tiež sme ju pocítili, keď nás každý deň o šiestej ráno zobudil minaret. Skôr užasnuté sme boli z tamojšej hromadnej dopravy. Ak ste sa dostali na zastávku bez toho, aby vás predtým zrazilo auto, mali ste len spolovice vyhrané. Autobusy boli neoznačené a mám pocit, že všetky končili na jednom hlavnom námestí. Svojím chaosom a pestrosťou si ma Ankara však skôr získala. Vôbec som sa tam necítila nepríjemne alebo nebezpečne aj vďaka veľmi ochotným domácim (ktorí však takmer vôbec nehovoria po anglicky).

BOBCATSSS sa každoročne organizuje v inom európskom meste. Máte informáciu, kde sa bude konať budúci rok a v akom termíne?

SH + AH

Ďalší ročník BOBCATSSS sa chystá v Barcelone a opäť v januári na tému „Knižničná (r)evolúcia: Podpora udržateľných informačných postupov.“ Bližšie informácie sa dajú nájsť na webovej stránke: (http://bobcatsss2014.hb.se/?page_id=794) alebo facebookovej stránke konferencie (https://www.facebook.com/Bobcatsss?fref=ts).

„Ďalší ročník BOBCATSSS sa chystá v Barcelone a opäť v januári”


Viete si predstaviť, že by sa podobné podujatie organizovalo aj u nás?

SH

Určite áno, lebo si myslím, že máme celkom schopných študentov, ktorí by to za pomoci svojich učiteľov určite dokázali zorganizovať.

AH

U nás sa Bobcatsss konal v roku 1999 a z vyučujúcich sa oň zaslúžili najmä prof. S. Makulová a prof. J. Šušol. Určite je možné, aby sa tu konal aj v budúcnosti, je to len na nás.

Na ktoré z ďalších odborných podujatí sa chystáte? Plánujete aj ďalšiu účasť na BOBCATSS?

SH

Ja by som určite rada išla, všetko to však závisí od financií. Na to, aby sme sa mohli zúčastniť, je potrebné zaplatiť vstupné, cestovné i ubytovacie náklady, na ktoré je treba grant.

AH

Najbližšie máme naplánovaný CoLis v Kodani (doktorandskú sekciu). Určite by sme sa znova radi zúčastnili aj Bobcatsss a týmto pozývame všetkých šikovných študentov, ktorí urobili nejaký zaujímavý výskum v odbore. Je možné, že ich aktivita bude neskôr preplatená z mimoriadneho štipendia.

 

 

Pracovať na svojom profesijnom rozvoji budú doktorandky i naďalej

(vľavo Mgr. Silvia Horáková, vpravoMgr. Andrea Hrčková).

 

 

 

 

 


Share: