Konferencia GreyLiterature zavíta na Slovensko!

From eventsConferences, seminars, trainings, eventsgray literature

Domovom medzinárodnej konferencie o sivej literatúre GreyLiterature je každý rok iná krajina európskeho či amerického kontinentu. V tomto roku zavíta 15. ročník konferencie GreyLiterature na Slovensko. Spoluorganizátorom tejto významnej konferencie bude Centrum vedecko-technických informácií v SR, ktoré sa GreyNet International. CVTI SR sa k organizácii pripojilo už v roku 2010, aktívne zapája do aktivít medzinárodnej organizácie pre sivú literatúru keď sa stalo jej inštitucionálnym členom. Od roku 2012 je asociatívnym členom, ktorý sa môže aktívne podieľať na rozvoji spolupráce v rámci tejto organizácie. Rok 2013 je pre organizáciu GreyNet International výrazným medzníkom, keďže v tomto roku oslávi 20. výročie svojho vzniku. Práve téme akéhosi poohliadnutia sa v sivej literatúre bude venovaný 15. ročník konferencie, ktorého ústrednou témou bude „Sivý audit: priestor pre posúdenie v sivej literatúre“ (The Grey Audit: A Field Assessment in Grey Literature). Konferencia sa uskutoční v dňoch 2. – 3. 12. 2013 v priestoroch CVTI SR v Bratislave. Konferenčnému výboru bude predsedať riaditeľ CVTI SR – prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., členkami konferenčného výboru budú Mgr. Marta Dušková a Mgr. Ľudmila Hrčková. Konferencia sa bude konať v rámci implementácie národného projektu: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK

Viac informácii o konferencii sa dozviete na: http://www.textrelease.com/gl15announcement.html.

 

Obr. vpravo: GL 14 versus GL 15 – zľava Mgr. Marta Dušková (CVTI SR), Mgr. Ľudmila Hrčková (CVTI SR), Dominic Farace (GreyNet International,Holandsko), Stefania Biagoni (ISTI-CNR, Taliansko – organizátor GL 14)

FOTO: CVTI SR

 

Share: