Inforum 2001: deň po

From abroad

V piatok 1. júna 2001 bol Medzinárodný deň detí… Ale bol to aj prvý deň po skončení konferencie Inforum 2001. Sedel som
spolu s ďalšími dvadsiatimi ôsmimi slovenskými účastníkmi v autobuse, ktorý už viac než tridsať minút úradníci bezdôvodne
zdržiavali na hraničnom priechode medzi Českou a Slovenskou republikou. Nepríjemnú skúsenosť z nadštandardných vzťahov medzi
našimi štátmi som sa v dusnejúcej atmosfére v autobuse snažil zahnať príjemnými spomienkami na uplynulé dni.

Konferencia Inforum sa konala v Prahe už po siedmy krát (pod týmto názvom tretí krát) a tento rok to bolo v dňoch 29. –
31. mája. Deň pred konferenciou sa konali workshopy s dvoma nosnými témami: Právo, licencie, konzorciá a elektronické služby
a Internetové technológie pre informačných profesionálov. Ako jeden z organizátorov som nemal možnosť zúčastniť sa s plným
sústredením ani na workshopoch ani na vybraných prednáškach, ale vzhľadom na témy a prednášateľov verím, že všetky boli pre
účastníkov konferencie prínosné. Skutočné hodnotenie obsahu však musím ponechať na iných.

Pokiaľ ide o kvantitu, k dispozícii mám niekoľko čísiel: konferencie sa zúčastnilo 571 odborníkov, z čoho takmer 70
bolo zo Slovenskej republiky (v našom autobuse sme viezli skoro polovicu). Odznelo 74 odborných príspevkov, ktoré boli
rozdelené do desiatich sekcií. Celkový čas prednášok bol spolu 35,5 hodiny. Ak by sa sekcie nemali prekrývať a chceli by sme
vojsť do troch dní, museli by prednášky znieť 12 hodín denne bez prestávky. Počas celých troch dní bolo účastníkom k
dispozícii aj 24 vystavovateľov.

Jediné podujatie, ktoré som si ako-tak mohol vychutnať, bol Infomejdan. Bol síce situovaný na konci prvého (a teda
najnáročnejšieho) dňa, ale stál za to. V rámci kultúrneho programu v zrkadlovej sále pražského Klementina predviedlo
vynikajúci výkon české gitarové duo, ktoré sa v prvej časti nedalo ani trocha popliesť niekoľkými podsúvanými melódiami z
mobilných telefónov. Dôležitou súčasťou večera bolo aj vyhlásenie výsledkov ankety Inforum 2001. Bez bližšieho určovania
poradia bolo touto cenou ohodnotených päť českých a jedna slovenská nominácia. Toto sú výsledky v abecednom poradí:

  • Daidalos – Informačný server pre knihovníkov, ISSN 1213-1482
  • Ikaros – bibliografická databáza diplomových prác obhájených na ÚISK FF UK
  • Knižnica – mesačník SNK v Martine
  • Národná licencia ProQuest/PCI – Česká republika
  • Národná licencia Web of Science – Česká republika
  • Nová budova ŠVK Liberec

Asi najviac sa však účastníkom vryl do pamäte umelecký výkon zástupcu spoločnosti Dialog OnDisc. Sjoerd Vogt po svojom
krátkom príhovore predviedol strhujúcu hru na gajdách a ak by bol počas svojho vystúpenia oblečený v tradičnom škótskom
odeve, pravdepodobne by sa dočkal aj “standing ovations”. Následná recepcia, ktorú neisté počasie vytlačilo do interiérov
Národní knihovny, bola už len príjemným zakončením celého náročného dňa.

K priebehu celej konferencie je ešte potrebné podotknúť, že sa (multi)mediálny partner konferencie – Ikaros – podujal
na neľahkú úlohu. Priamo počas konferencie uverejňovali na svojich webových stránkach online spravodajstvo a v spolupráci s
firmou Briard dokonca zabezpečili online video prenos. Pre tých, ktorí sa na konferencii zúčastniť nemohli, to bola
príležitosť sledovať dianie takmer v reálnom čase.

Ak ste túto možnosť nemali, ale pripojenie na internet máte, môžete si texty prednášok nájsť na stránkach konferencie (

www.inforum.cz ). Pokiaľ pripojenie na internet nemáte, ale máte počítač
s CD-ROM mechanikou, môžete zborník z tejto konferencie (vrátane ďalších zaujímavých materiálov a programov) získať zdarma na
CD-ROM-e Informácie na dlani 2001. A pokiaľ nemáte ani túto možnosť, neostáva vám nič iné, len prijať pozvanie na konferenciu
Inforum 2002. Mimochodom: predbežný termín je určený na 21. – 23. mája 2002.

Share: