Issue 2/2001

From Slovakia

60 rokov SNK v Martine

Slovenská národná knižnica v Martine oslávila v dňoch 22. – 24. mája 60. výročie svojho vzniku. Je to vždy príležitosť obzrieť sa späť, spomínať, hodnotiť. SNK prešla v...

From Slovakia

Klasifikačné systémy v súčasnosti a MDT

Tento článok by mohol byť pokojne zaradený do rubriky Zo zahraničia, pretože sa v ňom hovorí o problematike klasifikácie dokumentov a informácií ako takej s prihliadnutím na rôzne...

From Slovakia

Efektívny prieskum webu v Centre VTI SR

Náplňou práce oddelenia informačných služieb a referenčných systémov CVTI SR (ODIS) je spracovávanie informačných prieskumov z báz dát, jednak z vlastných fondov, ako i z fondov iných...

From Slovakia

Týždeň slovenských knižníc vo svetle moderných informačných technológií

“ Naši knihovníci, presnejšie, hádam, knihovníčky, si počas neho ( Týždňa slovenských knižníc – pozn. red.) stanovili skromný cieľ – zviditeľniť knižnice a propagovať...

From Slovakia

Zaznelo na INFOS-e 2001...

31. medzinárodné informatické sympózium sa konalo 2. – 5. apríla 2001 v Starej Lesnej a bolo venované problematike kultúrnej pamäti spoločnosti všeobecne – postaveniu, činnosti,...

From Slovakia

Automatizácia knižnično-informačných procesov v podmienkach Oravskej knižnice v Dolnom Kubíne

Knižnice vo všeobecnosti patria medzi najnavštevovanejšie kultúrne zariadenia s dosahom na všetky vekové, profesijné a sociálne skupiny obyvateľstva. Oravská knižnica v Dolnom Kubíne ako...

From abroad

Automatizácia knižničných procesov (Seminár, Liberec 24. - 25. apríl 2001)

AKP – odborný seminár Automatizácia knižničných procesov je stálou odbornou akciou českej knižnično-informačnej scény, usporadúvanou v dvojročných intervaloch. Tohtoročný seminár...

Infomix

Infomix

Slovensko a internet v roku 2001. Internet v živote, riadení a obchode organizácie (7. medzinárodná konferencia, 2. – 3. októbra 2001) Súčasnú spoločnosť môžeme charakterizovať aj ako...

From foreign literature

O čom to vlastne hovoril? (pán profesor Dincho Krastev na INFOS-e 2001)

Je to neuveriteľné, ale ešte stále sú medzi nami knihovníci (ale aj knihovníčky), ktorí nevedia perfektne anglicky. Organizátori tohtoročného INFOS-u sa k tomuto faktu postavili...

Introducing

Projekt DAWINCI a ASP služby (Pokročilá technológia na dosah ruky)

Technika a nové technológie vstúpili do života každého z nás. Prenikajú postupne aj do knižníc a prinášajú so sebou množstvo výhod, nových postupov a možností, ale aj mnoho otázok...

From Slovakia

Členstvo Slovenskej akadémie vied v konzorciách ScienceDirect a IDEAL

Začiatkom roku 2001 sa Slovenská akadémia vied /SAV/ stala členom dvoch konzorcií, ktoré zastrešujú prístup do plnotextových periodík vydávaných renomovanými vydavateľstvami Elsevier...

From Slovakia

Krst nového časopisu aj so sudičkou

Čarovný prútik, splnené želania, sudičky – to všetko sú rozprávkové motívy, najvlastnejšie tajomnému svetu detí. Kto z nás dospelých však nemá v hĺbke srdca nejaké veľké...

From abroad

Inforum 2001: deň po

V piatok 1. júna 2001 bol Medzinárodný deň detí… Ale bol to aj prvý deň po skončení konferencie Inforum 2001. Sedel som spolu s ďalšími dvadsiatimi ôsmimi slovenskými účastníkmi v...

Introducing

JASPI

“Jednotný automatizovaný systém právnych informácií" (JASPI), navrhnutý a vytvorený Ministerstvom spravodlivosti SR, je budovaný ako otvorený nekomerčný systém s cieľom zaviesť...

Speech

VIP - s hranicami alebo bez...?

Prednedávnom som počul v českom rozhlase, že v susednom Poľsku (člen NATO a takmer člen EÚ) za posledný rok zaniklo asi desať percent verejných knižníc, čomu sa, napokon, vôbec...

Main Articles

Programy elektronizácie knižníc na Slovensku - systémové kroky na ich realizáciu

O potrebe elektronizácie knižníc sa už dlhé roky vedú diskusie na rôznych úrovniach, ale v tomto období, keď už je na svete nový Knižničný zákon aj Stratégia rozvoja slovenského...

Main Articles

Vysoké školy, informačné technológie a knižnice

Autorka ako vynikajúca znalkyňa situácie a stavu knižníc v akademickom prostredí na Slovensku podrobne komentuje dva zásadné materiály prijaté na zasadaní vlády (Návrh opatrení na...