Krst nového časopisu aj so sudičkou

From Slovakia

Čarovný prútik, splnené želania, sudičky – to všetko sú rozprávkové motívy, najvlastnejšie tajomnému svetu detí. Kto z nás dospelých však nemá v hĺbke srdca nejaké veľké želanie a neprial by si vlastniť čarovný prútik alebo mať pri sebe dobrú sudičku, ktorá by nám takéto želanie splnila?!

Niekedy však aj veci zdanlivo nemožné sa stávajú možnými…

Na tohtoročnom 31. medzinárodnom informatickom sympóziu INFOS 2001 sa všetci jeho účastníci stali totiž svedkami až rozprávkovo milej udalosti – krstu nového časopisu z dielne Centra vedecko-technických informácií SR – a na vlastné oči mali možnosť vidieť dobrú sudičku JUDITKU. Táto síce nemala čarovný prútik, ale vyslovila novému časopisu IT lib – Informačné technológie a knižnice celé priehrštie želaní na jeho ceste od redakcie k čitateľovi. Všetky želania boli veľkorysé a zišli by sa do vienka nie jednému periodiku. Sudička Juditka vyslovila až 12 (slovom dvanásť) veľmi náročných želaní:

 1. Múdrosť (Toto želanie je zo všetkých želaní najnáročnejšie. Kladie obrovskú zodpovednosť nielen na autorov, ale predovšetkým na čitateľov. Podľa Murphyho zákona totiž platí, že “čím sú výsledky múdrejšie, tým menej ľudí im rozumie”.)
 2. Obľúbenosť (Kiežby sa podarilo skĺbiť múdrosť s obľúbenosťou!)
 3. Kvalitné autorské zázemie (Len keby to Slovensko bolo väčšie!)
 4. Autorov mladých (Nastal šum v sále – že by sme sa my starší cítili dotknutí? Alebo sme sa obzerali po mladých, skvelých absolventoch našej katedry, ktorých bolo aj na INFOS-e “ako šafranu”?)
 5. Disciplinovaných a erudovaných (Nie takých, čo pošlú príspevok týždeň po uzávierke!)
 6. Stabilných reklamných partnerov (Len kde ich nájsť – aj aby boli stabilní, aj aby sa ešte z roka na rok vystriedali!)
 7. Stále sa rozširujúce čitateľské zázemie (Bolo by “fantastické” vidieť, ako si čítaním časopisu IT lib kráti čitateľ “krutú chvíľku” v čakárni u zubára!)
 8. Šikovných redaktorov (Toto želanie pokladám už teraz za splnené.)
 9. Príťažlivý design (Už prvé číslo nasadilo “latku” dosť vysoko!)
 10. Podporu vedenia (Tá by mala byť viac-menej istá, veď krstným otcom časopisu bol sám pán riaditeľ CVTI SR.)
 11. Dostatok financií (Nemalo by sa zabúdať, ako hovorí pán Murphy, že tomu, kto rozhoduje o financiách, nezáleží na tom, koľko čo stojí, ale koľko sa na tom ušetrí!)
 12. Zaradenie do renomovaných elektronických databáz (Už sa určite všetci tešíme na okamžik, keď objavíme, že IT lib bol zaradený do Web of Science. Alebo do Current Contents? Keby sme si tak ešte mohli vybrať!)

Sudička Juditka bola jedným dychom štedrá, veľkorysá a zároveň prísna a náročná. Ja však verím (zrejme aj ona, a preto ich vyslovila), že všetky jej želania sa vyplnia. Verím tomu nielen preto, že všetky rozprávkové motívy končia vždy optimisticky! Verím tomu najmä preto, že viem, že ľudia okolo nového časopisu IT lib urobia úplne všetko (že by mali niekde schovaný čarovný prútik?), aby každé vyslovené želanie vošlo do života!

Veľa šťastia a šťastnú cestu, IT lib!

Poznámka redakcie

Súčasťou spoločenského večera bola tombola, v ktorej štyria výhercovia získali predplatné nového časopisu na rok 2001. Sú to:

 • Univerzitná knižnica Technickej univerzity, Košice
 • Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity, Bratislava
 • Lekárska knižnica Národného onkologického ústavu, Bratislava
 • NIKOL, s. r. o., Martin

krst1.jpg (39284 bytes)

krst2.jpg (34036 bytes)

krst3.jpg (37127 bytes)

krst4.jpg (41904 bytes)

krst5.jpg (36878 bytes)

Share: