Vydavateľstvo Enigma

Introducing

Nitrianske vydavateľstvo Enigma existuje už 10 rokov a jeho knihy sú známe najmä medzi študentmi a učiteľmi všetkých
typov škôl, ale i detskými čitateľmi. Od 1. januára 2000 sú počítače vydavateľstva pripojené na internet, kde je umiestnená
aj stránka www.enigma.sk, na ktorej nájde návštevník všeličo zaujímavé. O využívaní internetu vo vydavateľskej práci sme sa
porozprávali s riaditeľom vydavateľstva Mgr. Vladimírom Preložníkom.


Na internet ste sa pripojili privčas alebo oneskorene?

Ako sa to vezme: z hľadiska vlastnej práce vydavateľstva neskoro, z hľadiska ponuky a predaja produktov privčas.


Môžete nám to trochu objasniť?

Nuž v minulom tisícročí sme využívali na presun dokumentov, textov a obrázkov medzi redakciou, autormi, kníhkupcami,
bankou, médiami, reklamnými partnermi, čitateľmi väčšinou ”snail mail”, t. j. klasickú poštu, prípadne sme papiere nosili
osobne autom. Internet nám priniesol novú dimenziu, mnoho vecí sa zjednodušilo a zrýchlilo. Je skrátka nové storočie a treba
sa prispôsobiť trendom informačnej spoločnosti. Internet je pre nás pritom aj veľmi inšpirujúca záležitosť. Nikto v našej
redakcii si bez neho už nevie život predstaviť. Z finančného hľadiska je však prevádzkovanie virtuálneho obchodu na Slovensku
(ale väčšinou aj inde vo svete) načisto ”o ničom”. Vložené peniaze a investovaný čas sa vám ťažko vrátia, našu webovú stránku
považujeme zatiaľ len za imidžovú záležitosť a skôr za investíciu do budúcnosti.


Čo bráni tomu, aby ľudia kupovali knihy cez internet?

Malá vybavenosť domácností počítačmi s pripojením na sieť, obrovské poplatky za impulzy nášho monopolného
prevádzkovateľa (nebudem ho menovať, aby som nerobil reklamu – urobili si ju sami prihlúplymi bilboardmi, dráždiacimi svojich
klientov odkázaných na ich milosť a nemilosť), konzervativizmus nákupných zvyklostí občanov (kniha sa predsa kupuje v
kníhkupectve a je z papiera!), doslova likvidačné poplatky za poštovné pri zásielkovom spôsobe predaja kníh (keď suma za
základné poštovné, doporučenú zásielku či, nedajbože, dobierku po pripočítaní balného a poplatkov za spätné uhradenie ceny
tovaru, prevyšuje niekedy aj cenu knihy – jednoducho Kocúrkovo!), ďalej sú to len minimálne rozšírené technológie platenia
menších súm obyčajným kliknutím prsta na myš počítača alebo na klávesnicu mobilu. Komu by sa už len chcelo ísť do banky a
vypisovať tam nejaké doklady. Nuž je toho dosť, o čom by v tejto súvislosti mala táto (vlastne pardon, budúca) vláda
premýšľať.


Na internete je už aj v slovenčine tisíce webových stránok. O knihách a vzdelávaní sú to stovky stránok. Ako to
zariadiť, aby si návštevník našiel akurát tú vašu?

Je to ťažké… mnoho firiem si za drahé desaťtisíce dá urobiť stránku, a potom zažíva rozčarovanie z toho, že im na ňu
príde 5 ľudí za mesiac. Naše počítadlo ukazuje za jeden a pol roka vyše 26 000 návštev s rastúcou tendenciou. Prečo? O
stránku sa treba starať, musí byť aktuálna, musí sa na nej stále niečo ”diať”, a hlavne – musí uspokojovať aj iné ako
”nákupné” potreby návštevníkov. O stránke sa ľudia musia predovšetkým dozvedieť – samozrejme, sme vo väčšine vyhľadávačov, no
iba to by nestačilo: Propagácia našej stránky je napr. vo všetkých našich knihách. Nie však spôsobom, ako to často robia iní
– napíšu www.xxxx.sk a nič k tomu. Študent, ktorý si kúpi našu knihu, na jej zadnej strane napr. číta: Píšeš básne, poviedky,
aforizmy? Pošli ich na www… spolu so svojou fotografiou do rubriky Kope vás múza?. Ale pozor! Ktokoľvek si tvoje výtvory
prečíta, môže ich online anonymne pochváliť alebo aj skritizovať. Nesieš teda tak trošku kožu na trh. No a keď sa potom
niekto odhodlá poslať svoje výtvory na našu stránku, chodí na ňu pravidelne, aby si rozochvený prečítal, čo o ňom ostatní
píšu. A ukáže stránku aj svojim kamarátom. Ľudí najviac na svete zaujíma vlastná osoba, a tak to treba využiť. Na stránke je
aj dosť navštevovaný Antikvariát hľadaných či ponúkaných kníh, Echofórum názorov na najrozličnejšie témy, zábava, kníhkupci
tam napr. nájdu rebríček predajnosti kníh za minulý mesiac… Ak si klient objedná knihy vo virtuálnom kníhkupectve,
zúčastňuje sa každoročného žrebovania o ceny. Kníhkupectvo je dobre prepracované s nákupným košíkom, výpočtom ceny a
detailnými informáciami o knihách.

Minulý rok prebehla médiami správa o ”prvej e-knihe na Slovensku”, ktorú vydalo vaše vydavateľstvo. Bola tá kniha
naozaj ”prvá”, alebo to bol len reklamný slogan?

Išlo o román, či skôr novelu mladej autorky Silvie Mozerovej Motýlik z prostredia mladých narkomanov. Určite to nebol
prvý literárny text v slovenskom jazyku, ktorí si čitatelia mohli voľne stiahnuť zo servera vo formáte pdf. Motýlika
považujeme za prvé literárne dielo zo súčasnosti, publikované v elektronickej forme na sieti, ktoré vzbudilo väčšiu pozornosť
médií i čitateľov. Je to podobná otázka ako tá, či Kolumbus prvý pristál pri amerických brehoch. Určite nie. Bol však prvý, o
ktorom sa všeobecne vedelo. E-knihy pred Motýlikom s troškou humoru označujeme za ”nulté”. Dodnes si text stiahlo vyše 1 600
návštevníkov. Čitateľov bude hádam i o tisícku viac. A 2 500 čitateľov debutujúcej autorky je u nás výsledok, za ktorý by sa
nemusel hanbiť ani renomovaný autor. O knihe sa na našej stránke rozprúdila aj celkom zaujímavá diskusia.


Vydáte aj ďalšie knihy v elektronickej podobe?

Ťažisko našej práce je vo vydávaní klasických papierových kníh, no pokiaľ nám čas dovolí, snažíme sa niečo aj ”hodiť na
web”. Dnes sú tam aj odborné knihy renomovaných autorov a maľovanky pre potešenie detí. Počet kníh plánujeme rozšíriť.
Najzaujímavejšia bude naša ”hovoriaca kniha” detských básničiek v angličtine, kde sa po kliknutí na príslušné tlačidlo ozve
text vo zvukovej podobe nahovorený rodenými malými Angličanmi.


Ako je to s platením za takéto knihy?

Je to bieda, z ”obchodu” s elektronickými knihami sa u nás dá akurát tak umrieť od hladu. Ale ani inde to nie je
ružové. Slávny Stephen King sa po zverejnení niekoľkých častí svojej novej knihy na internete zaprisahal, že sa vráti k
osvedčenému papierovému médiu, pretože mu dobrovoľné platby od čitateľov, ktorí si časti jeho knihy stiahli, akosi nechodili.
Nášho Motýlika si stiahlo vyše 1 600 ľudí, zaplatilo 33 (najmenšia platba 2 Sk, najvyššia 333 Sk). Zostáva nám len naďalej
apelovať na čitateľov, aby za dielo zaplatili (ale pozor – iba keď ich zaujalo). Niektoré elektronické odborné texty však
chceme na jeseň spoplatniť aspoň symbolickými cenami, aby si ľudia zvykli, že existuje okrem materiálneho aj duševné
vlastníctvo.


Na záver trochu otázka ”off topic”: Čo Enigma chystá v ”papierovej” podobe?

Je toho dosť: k šiestim knihám slávneho Roalda Dahla pre deti pribudnú ďalšie dve. Pre teenagerov prekladáme román
známeho R. Swindellsa Stone Cold z prostredia mladých bezdomovcov. Vyjde Feynmanova stratená prednáška – Pohyb planét okolo
Slnka a cvičebnica Angličtiny podľa novej koncepcie maturít, s nahrávkami originálnych textov.

Máme aj dva ”tajné” projekty: píše sa kniha zo zákulisia internetu, ktorá asi dosť ľudí aj trochu znepokojí – väčšina
ľudí má totiž za monitorom pocit anonymity, súkromia a bezpečnosti. Naša kniha odhalí, že je to často falošný pocit. A že
väčšina užívateľov zanechá po sebe na harddisku i na serveroch siete stopy. Sú to stopy zmazateľné? Nuž – ako kedy.

No a najčerstvejšia novinka: prejavili sme záujem o ponúknutý preklad pamätí Billa Clintona, ktoré vyjdú v USA v roku
2003.


Ďakujeme za rozhovor.


Redakcia

Share: