Kníhkupectvo reálne či virtuálne?

Introducing

Pre našinca je otázka prístupu k tlačeným informáciám zo zahraničia vždy naliehavá a nanajvýš dôležitá. Súvisí to
akiste s vrodenou snahou vyrovnať sa s vonkajším prostredím, najmä s duchovnou produkciou väčších a veľkých národov aspoň
tým, že sa s ňou dôsledne a kriticky oboznámime. Paradoxom ostáva fakt, že do roku 1989 takúto službu plnila Sovietska kniha,
ktorá sprostredkúvala bohatú produkciu pôvodnej a najmä prekladovej literatúry v temer všetkých vedných odboroch, najmä z
prírodných vied. Aj dnes si mnohí povzdychnú pri spomienke na časy, keď sa predávali odborné knihy doslova za pár korún v
bratislavskom kníhkupectve, kde sa dnes nachádza opäť kláštor.

Ešte šťastie, že prišiel včas internet, najprv s prístupom ku knižným informáciám a vydavateľským databázam a neskôr aj
s možnosťou nakupovať prostredníctvom elektronických obchodov. Hoci sa vývoj v tejto oblasti ponáhľal skutočne nebývalým
tempom, neznamenalo to pre našinca automaticky to isté, čo pre potenciálneho používateľa týchto sietí v bohatšej časti sveta.
Pritom často nejde o technické obmedzenia, ale skôr o ekonomické. Osobné počítače a komunikačné siete sa stávajú veľmi
podobnými z technického hľadiska ako v spomínanej solventnejšej časti sveta, naďalej sú však pre nás menej dostupné ”hotové”
duchovné produkty, či už v tlačenej podobe, alebo zachytené na moderných záznamových nosičoch. A máme tu ďalší paradox
súčasnosti: hoci sa nám otvoril dovtedy zakázaný trh informácií, zdražel natoľko, že je reálne nedostupnejší ako v
minulosti.

Keď sme začiatkom tohto roku uvádzali náš internetový knižný obchod www.eurobooks. sk, snažili sme sa nájsť rozumnú
rovnováhu pre každého potenciálneho zákazníka. Neobmedzovať ho pri výbere a zároveň znížiť (podľa reálnych možností) jeho
náklady pri nadobúdaní potrebnej literatúry. Dnes, keď naozaj nie je problém objednať si akúkoľvek knihu a z ktorejkoľvek
časti sveta, rozhodujú naozaj ceny a kvalita poskytovaných služieb. Ak zoberieme dnes štandardné elektronické kníhkupectvá
ako Amazon alebo Barns & Nobles, zistíme, že ich cenové ponuky sú temer identické. Okrem uvádzanej katalógovej ceny a
poskytovanej percentuálnej zľavy však nakupovanie v týchto virtuálnych obchodoch má svoje menej príjemné stránky. V prvom
rade ide o ďalšie poplatky, ktoré uvidíte až tesne pred odoslaním objednávky: poštovné a balné. V mnohých prípadoch je táto
suma nielenže nezanedbateľná, ale v konečnom dôsledku zvyšuje aj hodnotu zásielky, ktorá je potom predmetom colného konania.
To v praxi znamená zaplatenie colného dlhu vo výške dane z pridanej hodnoty (pri knihe 10 % a pri CD-ROM, CD a podobne až 23
%). Pre fyzickú osobu, ktorá nie je platcom DPH, je to náklad, ktorý sa nikdy nevráti. Problematickým je aj platenie:
najrýchlejší spôsob platby kreditnou kartou nie je práve najbezpečnejší, platenie šekom je zase dosť drahou a prácnou
záležitosťou.

Takže ako na to, aby boli ceny akceptovateľné? Zdá sa, že zlaté pravidlo o tom, že nie sme takí bohatí, aby sme si
mohli dovoliť lacné veci, má uplatnenie aj v tejto oblasti. Naše reálne kníhkupectvo má vybudované dobré odberateľské vzťahy
priamo s vydavateľmi odbornej literatúry v zahraničí, čo nám umožňuje objednávať knihy veľmi efektívne. To znamená rýchlo a
za veľkoobchodné ceny. Keďže zásobujeme náš obchod knihami pravidelne, minimálne raz do mesiaca dostávame zásielku zbernou
službou zo zahraničia. Individuálne objednávky sa ”zvezú” s väčšími zásielkami, čo nám umožňuje poskytovať knihy bez
akýchkoľvek prirážok za poštovné a podobne. Je to samozrejme prácne a vyžaduje si to viac organizačnej práce, ale prečo ináč
by sme ponúkali služby?

Ešte k samotným službám. Keď sme ”spustili” náš elektronický obchod, mali sme na mysli predovšetkým akýsi katalóg, v
ktorom si budú môcť naši zákazníci vyberať podobne ako v reálnom obchode. Štruktúra je vcelku jednoduchá: učebnice, beletria,
odborná literatúra, literatúra faktu… Ukázalo sa, že najviac záujemcov malo svoju vlastnú predstavu o tom, čo potrebuje a čo
hľadá. A tak sme urobili jednoduchý krok: do lišty na úvodnej strane sme dali elektronický formulár pod titulom Hľadám knihu.
Stačí vyplniť všetky známe údaje o knihe a poslať nám ho priamo zo stránky. Na jeho základe vyhľadáme knihu v databázach a
spätne pošleme už s ponukou, ktorá obsahuje aj predpokladanú cenu, aj termín dodania. Doslova na druhý deň po uvedení tejto
služby sa naša schránka začala plniť dotazmi a následne objednávkami. Je ich síce menej ako dotazov, ale opäť si zopakujeme
naše heslo: od toho tu sme, aby sme poskytovali dobré služby.

it4m.jpg (187659 bytes)

 

Temer dvojročná prax v tejto oblasti iste nie je dostatočná na ďalekosiahle uzávery. Ak však môžeme podčiarknuť
niektoré užitočné poznatky, tak by to boli celkom isto tieto:

1. Niet takej knihy, ktorá by sa nedala zohnať. Záleží iba na tom, či je na trhu, alebo nie. Mnohé tituly uvádzané v
literatúre môžu byť už Out of Print. V takomto prípade je jednoduchšie použiť služby knižníc.

2. Najlacnejšia ponuka neznamená automaticky najnižšiu cenu. Služby spojené s dodaním knihy sú v mnohých prípadoch
oveľa vyššie než cenový rozdiel v ponukách. Katalógová cena je smerodajnejšia. Pri výpočte ceny v slovenských korunách sa
berie kurz danej meny a DPH. Niektoré knihy vydávané v USA majú cenu, ktorá sa nezhoduje s cenou v Európe. Tá býva spravidla
vyššia.

3. Rýchlosť dodania zásielky má priamy vplyv na cenu. Každý zahraničný dodávateľ je ochotný poslať knihu do 48 hodín,
samozrejme za poplatok. Termín do 4 týždňov je optimálny. V prípade nových titulov má význam objednať si ich vopred. Mnohí
vydavatelia poskytujú uvádzacie ceny, navyše vždy dodržia termín dodania.

4. Cena informácie o knihách je stále tou najväčšou hodnotou. Vydavatelia venujú veľkú pozornosť šíreniu týchto
informácií, a tak nie je problém získať čo najviac informácií o tituloch skôr, než si ich zákazník objedná. Všade na svete je
takáto informácia bezplatná a informačné zdroje bežne prístupné. Platí však zásada, že najrýchlejšie sú informovaní
kníhkupci. Preto by mali byť kníhkupectvá dôležitým informačným zdrojom.

A nakoniec niečo celkom osobné. Aj keď sú stránky na internete veľmi zaujímavé a bohaté, stále mám pocit, že nedokážu
to, čo prostý ľudský kontakt. Výmena informácií osobne, hoci aj s použitím najmodernejšej informačnej technológie, je to,
čomu sa hovorí pravá výmena kultúrnych hodnôt. Preto si myslím, že návšteva skutočného kníhkupectva je stále to
najlepšie.

Share:
Issue content