Issue 4/2001

From Slovakia

MARC 21 ako nový medzinárodný formát na tvorbu a výmenu informačných údajov v knižniciach

Súčasná situácia Na Slovensku sa v súčasnosti pri počítačovom spracovaní dokumentov používa niekoľko formátov. Najrozšírenejšie je používanie formátov na tvorbu bibliografických...

From Slovakia

Normalizácia v oblasti terminológie, dokumentácie a informácií

Do roku 1992 sa normy pre knižničnú a informačnú oblasť, teda pre oblasť informácií a dokumentácie, spracovávali v Odborovom normalizačnom pracovisku pre knihovníctvo, bibliografiu a...

From Slovakia

História automatizácie Slovenskej národnej knižnice v Martine (III.)

Situácia po roku 1989 síce otvorila nové možnosti, ale stav financovania knižníc sa nijako podstatne nezmenil. SNK si uvedomovala, že bude potrebné čo najrýchlejšie zabezpečiť prechod na...

From Slovakia

50 rokov automatizácie knižničných procesov v Slovenskej lekárskej knižnici

Začiatkom 70. rokov prenikol i do Slovenskej lekárskej knižnice celosvetový rozmach automatizácie v oblasti spracúvania a poskytovania informácií. Roku 1972 vstúpila Slovenská lekárska...

From Slovakia

Komunikácia odborných informácií v plynárenstve

Pre plynárenstvo ako jeden zo strategických priemyslov na Slovensku je nevyhnutné neustále sledovať tok najnovších informácií. Informačné zdroje pritom predstavujú široký záber,...

From Slovakia

Informačné zdroje na internete môžu byť prínosom aj pre nevidiacich a slabozrakých ľudí

”Sila WWW je v jej univerzálnosti. Základným aspektom je dostupnosť pre každého, nehľadiac na jeho obmedzenia.” (Tim Berners-Lee, vynálezca WWW) Aby človek mohol využívať informácie,...

From Slovakia

Kópie zahraničných dokumentov ľahko a rýchlo – systém JASON

JASON je služba typu document delivery, ktorej cieľom je objednávanie a rýchle dodanie kópie dokumentu namiesto originálu. Služby dodávania dokumentov sa môžu v zásade rozdeliť na...

From Slovakia

Kam pošlem tú informáciu?

Toto by mala byť formulka sprevádzajúca každodenne nielen pracovníka v knižnici a informačnom stredisku zodpovedajúceho za ”vzťah s verejnosťou”, ako sa táto funkcia odborne nazýva,...

From Slovakia

CS ONLINE 2001

Už 14. ročník medzinárodnej konferencie CS ONLINE sa konal 5. – 8. novembra 2001 v Starej Lesnej. Hlavní organizátori a partneri konferencie boli Slovnaft, a. s., a Nextra, s. r. o., hlavní...

From abroad

Z39.50 – protokol z minulého století

V úvodu příspěvku je nutné věnovat několik slov jeho názvu, který byl ukraden ve víře, že skutečný autor se nepohorší nad touto ignorací autorských práv. Pochopitelně jde o...

From abroad

Európske vedecké knižnice sa (konečne) stretli v Londýne

(30. výročie konferencie asociácie LIBER, Londýn, 3. – 7. Júna 2001) Po dlhých rokoch očakávaní a prísľubov sa členské knižnice asociácie združujúcej európske vedecké knižnice...

From Slovakia

Elektronická komunikace na knihovnické konferenci v Seči

Stalo se již pravidlem, že do školicího střediska v Seči u Chrudimi přijíždějí každoročně více než tři stovky knihovníků z českých veřejných i odborných knihoven. Během...

Step by Step

Elektronická komunikácia a jej formy

Elektronická komunikácia je v dejinách významných objavov ľudstva nezrelým mláďaťom. Čím sa všetko vlastne začalo? Azda vynálezom telegrafu a telefónu? Prenosom obrazu na diaľku?...

From foreign literature

Vývoj komunikačných formátov kanadského MARC-u: odCAN/MARC k MARC 21 – Kanadská národná knižnica

Generálny administrátor Kanadskej národnej knižnice (BNC) vytvoril roku 1972 Pracovnú skupinu pre MARC ”s cieľom preštudovať vlastnosti komunikačného formátu strojom čitateľných...

From Slovakia

Využitie informačných technológií v pedagogickom procese na Katedre knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave

V súvislosti s päťdesiatym výročím položenia základov vysokoškolského štúdia knihovníctva, respektíve knižničnej a informačnej vedy na Slovensku, sa o Katedre knižničnej a...

From foreign literature

Ekonomická a intelektuálna hodnota v jestvujúcich a nových paradigmách elektronickej vedeckej komunikácie

V stredoveku boli mnísi kustódmi poznatkov a kláštory miestami vyučovania a štúdia. Zásadnú zmenu spôsobil až príchod Gutenberga a jeho vynález tlače. Vznikali a rozvíjali sa...

Infomix

Infomix

Videoprenos z konferencie INFORUM 2001 Tohtoročná konferencia INFORUM 2001 v Prahe dostala nový rozmer. Prvýkrát v histórii sa záujemci tešili zo živého vysielania zo zasadaní...

Introducing

Vyhľadávanie na báze inteligentných agentov

S dynamicky sa vyvíjajúcim internetom a hlavne prostredím WWW (World Wide Web) sú používatelia hľadajúci relevantné informácie konfrontovaní s čoraz väčším počtom informačných...

Introducing

Kníhkupectvo reálne či virtuálne?

Pre našinca je otázka prístupu k tlačeným informáciám zo zahraničia vždy naliehavá a nanajvýš dôležitá. Súvisí to akiste s vrodenou snahou vyrovnať sa s vonkajším prostredím,...

From Slovakia

Myš pre nevidiacich

V spoločnosti Vir-Touch z Izraela skonštruovali počítačovú myš, ktorej dotykové senzory nahrádzajú nevidiacim zrak a umožňujú rozoznávať niektoré geometrické tvary,...

From Slovakia

Webový katalóg CVTI SR v novom šate

Dobré správy vždy potešia. Tu je jedna z nich: v čase vyjdenia tohto článku bude čitateľov CVTI SR aj ostatných návštevníkov našej internetovej stránky, ktorí navštívia podstránku...

From Slovakia

Výpožičky v Slovenskej lekárskej knižnici elektronickou cestou

V roku 1992 firma Cosmotron darovala Slovenskej lekárskej knižnici (SlLK) dva moduly knižnično-informačného sieťového systému – modul Katalóg/Rešeršovanie a modul Výpožičky. Dnes...

From Slovakia

Selekčný jazyk predmetových hesiel a elektronická komunikácia

Niekomu sa môže zdať uvedený nadpis trochu ”pritiahnutý za vlasy”. Avšak dve podujatia, ktorých som sa tohto roku zúčastnila, riešili práve problém elektronickej komunikácie...

From Slovakia

Mobilní přístup ke knihovnám

Osudem řady nových technologií, včetně WAP (Wireless Application Protocol), bývá velmi často nedůvěra veřejnosti, která pramení z více čí méně opodstatněných výhrad k vlastním...

From Slovakia

Môže byť WAP prínosom pre české knižnice?

Technológia WAP (Wireless Application Protocol) predstavuje popri klasickom počítači ďalší spôsob práce s internetom. Touto cestou knižnice poskytujú základné informácie o službách,...

Step by Step

Mikroskúsenosti s vybavovaním MVS prostredníctvom e-mailu

Medziknižničná výpožičná služba má tým väčší úspech, čím je rýchlejšia. Na tom sa asi všetci zhodneme. Takže keď sa našej knižnici začiatkom tohto roka podarilo získať...

Step by Step

Etiketa v elektronickej komunikácii

(Netiketa = sieťová etiketa) Dnes je už pre väčšinu z nás samozrejmosťou, že denne sadáme za počítač a prostredníctvom neho komunikujeme nielen v rámci vlastnej organizácie, ale...

Speech

Elektronická komunikácia – nová istota?

Ak si odmyslíme slovko ”elektronická”, nosná téma (ozaj, prečo sa nepoužíva aj termín ”ušná” — alebo ”krčná” téma) tohto čísla ITlib komunikácia je teda viac ako...

Main Articles

Budúcnosť knižníc vo svete elektronickej komunikácie

Knižnice sa vždy chápali ako dôležitý článok rozvoja ľudskej spoločnosti. Po roku 2000 ich však čaká ešte väčšia integrácia jednak do sveta zbierkových inštitúcií a jednak – a...

Main Articles

Rozvoj sieťovej infraštruktúry – Projekt SANET II

Členské krajiny Európskej únie, ale aj asociované krajiny, ako napr. Slovenská republika, v rámci svojich finančných a infraštruktúrnych možností rozširujú priepustnosť svojich...