Mikroskúsenosti s vybavovaním MVS prostredníctvom e-mailu

Step by Step

Medziknižničná výpožičná služba má tým väčší úspech, čím je rýchlejšia. Na tom sa asi všetci zhodneme. Takže keď sa
našej knižnici začiatkom tohto roka podarilo získať skener Hewlet Packard ScanJet 5p. a dostali sme niekoľko požiadaviek na
MVS prostredníctvom e-mailu, rozhodli sme sa vybaviť ich rovnakým spôsobom.

Požadovaný článok sme oskenovali (programov na skenovanie je viacero – my máme Microsoft Photo Editor, Presto! Page
Manager, HP DeskScan II, Photo Shop) a postupne sme každú stranu samostatne dali ako prílohu k e-mailu ako obrázok. Je
možnosť vybrať formát na odoslanie. Väčšina formátov bola bez problémov čitateľná a spokojnosť z promptne vybavenej
požiadavky bola na oboch stranách.

Napriek tomu, že naša radosť dlho netrvala – na skeneri sa objavila porucha, oprava ktorej by stála toľko, čo nový
skener, takže vybavujeme znova ”po starom”, chcem povzbudiť pracovníkov MVS, aby presviedčali kompetentných o význame takejto
investície pre knižnicu. Takýmto spôsobom je možné podstatne skrátiť čas, ktorý uplynie od zadania požiadavky po jej
vybavenie. Pritom nejde o veľkú investíciu, dnes sa dá skener získať za asi tri- či štyritisíc korún. Netreba veľký knižný
skener, ale pokiaľ je dobrý – FUNGUJE TO!

Share:
Issue content