Môže byť WAP prínosom pre české knižnice?

From Slovakia

Technológia WAP (Wireless Application Protocol) predstavuje popri klasickom počítači ďalší spôsob práce s internetom.
Touto cestou knižnice poskytujú základné informácie o službách, umožňujú vyhľadávať v katalógu, prípadne pracovať s
čitateľskou kartou.

Je však chybou myslieť si, že pomocou mobilného telefónu môžete prehliadať ľubovoľné webové stránky. WAP totiž bežný
obsah internetu využiť nevie – webové stránky v ňom neuvidíte. WAP zobrazuje len stránky špeciálne pre WAP upravené. Wapový a
webový svet sú v skutočnosti úplne oddelené.

Problémom je v súčasnosti veľmi nízka prenosová rýchlosť mobilných telefónov, malé rozlíšenie ich displejov a obmedzené
možnosti telefónnej klávesnice. WAP sa preto používa najmä na prehliadanie veľmi krátkych faktografických informácií
(doprava, kurzy). Keď si uvedomíme, aké bohaté bibliografické záznamy dnes knižnice produkujú, zistíme, že nie sú práve
vhodným obsahom pre WAP. Ak nechceme používateľa trápiť neustálym rolovaním a zdĺhavým načítavaním, je nevyhnutné záznamy na
tento účel skracovať.

Na WAP prestáva byť vyhľadávanie v knižničných katalógoch bezplatné. WAP má dnes relatívne drahú minútovú sadzbu (pozri
cenníky operátorov na ich webových stránkach) a je pomalý – a to je pomerne zlá kombinácia. Na WAP zatiaľ jasne víťazia
informácie cenné najmä svojou aktuálnosťou – odchody vlakov a autobusov, poloha bankových automatov v meste, prístup k
elektronickej pošte a pod. Všetky tieto informácie majú pre používateľa cenu práve preto, že ich neodkladne potrebuje.
Vyhľadávanie v katalógoch knižníc do tejto kategórie nepatrí. Vyhľadanie knihy zvyčajne počká do večera alebo do druhého dňa
– mnoho používateľov dá prednosť vyhľadávaniu prostredníctvom internetu v zamestnaní alebo v škole, teda z ich pohľadu
bezplatne, a to aj v prípade, že sa k nemu dostanú až na druhý deň.

Hoci v súčasnej situácii o wapovú komunikáciu s knižnicou asi nebude príliš veľký záujem, je to iste dobrá investícia
do budúcnosti, nakoľko kvalita displejov a prenosových rýchlostí sa ustavične zvyšuje, vyvíja sa aj protokol WAP. Vývoj teda
jasne smeruje k tomu, aby sa prístup na internet prostredníctvom mobilu stal plnohodnotnou alternatívou k prístupu cez
počítač. A pretože je cena mobilných telefónov omnoho nižšia než cena počítačov, mohol by práve mobilný prístup na internet v
budúcnosti prevládnuť. Pokiaľ by súčasne operátori o poznanie znížili cenu tejto služby, mohol by sa WAP stať bežne
používanou komunikačnou technológiou, takže aj čitatelia by iste vyhľadávali wapové spojenie s knižnicou.


Výťah z článku Jana Pokorného: Muže být WAP přínosem pro české knihovny?, Čtenář, 53, 2001, č. 7 – 8, s. 200 –
201.)

Share:
Issue content