Mobilní přístup ke knihovnám

From Slovakia

Osudem řady nových technologií, včetně WAP (Wireless Application Protocol), bývá velmi často nedůvěra veřejnosti, která pramení z více čí méně opodstatněných výhrad k vlastním službám, které tyto technologie nabízejí.

Ne všechny služby, které může uživatel nalézt na stránkách tradičního Internetu, mají smysl v podobě pro mobilní telefony. Čím méně textu musíme zobrazovat a čím méně textu budou muset lidé přes klávesnici vkládat, tím větší je tu šance na úspěch.

Ne každý uživatel, který se již setkal s WAPem, se také nechá přesvědčit o tom, že přeci jen mezi velikostí monitoru a displeje mobilního telefonu existuje určitý rozdíl, který se pak zákonitě musí projevit i ve vlastní podobě stránek.

wapinf3.gif (42150 bytes)


Cíle WAPu

Často se setkáváme s argumentem, že WAP vlastně vůbec bezdrátovým přístupem k Internetu není, neboť zobrazuje zcela jiné stránky než tradiční prohlížeče a tyto stránky se musí vytvářet a udržovat odděleně. Původ takových argumentů lze však najít spíše v neochotě pochopit, jak se věci skutečně mají.

Cíle WAPu tedy nespočívají ve snaze o zpřístupnění www(HTML) stránek na displeji mobilního telefonu, ale v přenesení výhod, kterých využívá Internet v pravém slova smyslu, směrem k mobilním formám komunikace. WAP prostě nenahrazuje a ani nebude nahrazovat roli tradičního Internetu a www stránek na monitoru počítače.

Cílem WAPu by mělo být zpřístupnění www služeb uživatelům mobilních telefonů v rozumné podobě a pouze těch, které mají smysl pro mobilní použití (a to nejsou zdaleka všechny). Důsledkem těchto snah pak logicky musí být vytvoření zmíněného odděleného světa WAP stránek.

Programovacím jazykem pro vytváření WAP stránek je jazyk WML (Wireless Markup Language), který umožňuje, aby prohlížeče mobilních telefonů zobrazovaly požadované informace v přijatelném tvaru pro uživatele. Samozřejmostí by mělo být zobrazování interpunkce (háčky, čárky, attend.).


wapinf4.gif (42204 bytes)

 

Využití v knihovně

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích zpřístupnila svým čtenářům od března 2001 novou službu WAP stránky. Jedná se o možnost získávat aktuální informace z knihovny také prostřednictvím mobilních telefonů.

Zkušenosti po více než šesti měsíčním poskytování této služby jsou více než dobré. Úvodní WAP stránka obsahuje počitadlo přístupů, které říká, že tuto službu navštívilo za tuto dobu více než tisíc návštěvníků, a to jak z mobilních telefonů, tak z www emulátorů mobilních telefonů.

Podle typu prohlížeče požadujícího úvodní stránku lze nabídnout buď WAP stránku nebo WWW stránku. Tím je zajištěno, že každý návštěvník obdrží odpovídající stránku podle jím použité technologie a prohlížeče.

Výběr nabízených služeb byl veden snahou o poskytnutí zajímavých a aktuálních informací z informačního fondu knihovny. Domníváme se, že takovými okruhy jsou informace o otevírací době, telefonech a adrese knihovny, pořádaných akcích (např. výstavy), aktuálních výpůjčkách a rezervacích čtenářů, attend.

Na WAP stránce je zařazena i možnost přístupu do katalogu knihovny a linky na některé další zajímavé aplikace, např. telefonní seznam, doktor on-line, …

Předpokládáme, že především pro mladší generaci našich uživatelů je používání mobilních telefonů jakousi samozřejmostí, a to nejen pro vlastní zábavu, ale jako prostředek komunikace pro získávání praktických informací. Knihovna je jednou z institucí, která by měla poskytovat informace co nejširšímu okruhu uživatelů a nejen klasickými způsoby.

Příkladem WAP výstupu jsou například informace o vlastních výpůjčkách a rezervacích (ověřuje se zadaním čísla čtenáře a jeho hesla):

Honetschlägerová Jana
Do: 20/12/2001
Počet výpůjček :16
Počet rezervací: 7

Výpůjčky:
1. Encyklopedie Českých Budějovic
Od: 28/05/2001
Prodl: 08/08/2001
Do: 07/09/2001
Rezervováno
Kde: SVK-Li

2. Aby nás záda nebolela. I., …
Od: 30/05/2001
Prodl: 08/08/2001
Do: 07/09/2001
Kde: SVK-NS

Rezervace:
1. Hrozné carevny
Od: 18/01/2001
Kde: SVK-Li

2. Mistři bez fraků : nezaruče…
Od: 07/06/2001
Kde: SVK-Li

Share:
Issue content