Kam pošlem tú informáciu?

From Slovakia

Toto by mala byť formulka sprevádzajúca každodenne nielen pracovníka v knižnici a informačnom stredisku zodpovedajúceho za ”vzťah s verejnosťou”, ako sa táto funkcia odborne nazýva, ale každého, kto v rámci svojej pracovnej náplne pripravuje podujatie, projektuje či zavádza do praxe nový systém, službu atď.

Aj keď všetci veľmi dobre vieme, že v súčasnosti spočítame na prstoch jednej ruky knižnice, kde by na túto oblasť bol vyčlenený pracovník, neznamená to, že PR (public relations) sa nás netýkajú. Práve naopak. Naše spoločenské uznanie súvisí s propagáciou väčšmi, ako si myslíme.

Nie je cieľom tohto príspevku rozoberať význam a jednotlivé formy propagácie – redakcia ITlib. Informačné technológie a knižnice plánuje venovať tejto problematike jedno z najbližších čísiel časopisu, len využívame skutočnosť, že v tomto čísle časopisu sa prezentujú rôzne formy komunikácie v e-prostredí a tak ”Prehľad podujatí pre pracovníkov knižníc” môže slúžiť ako jeden z príkladov takejto komunikácie.


PREHĽAD PODUJATÍ PRE PRACOVNÍKOV KNIŽNÍC

Pridajte podujatie
Oprava údajov

2001

január

február

marec

apríl

máj

jún

júl

august

september

október

november

december

 

ČÍSLO
AKCIE

DÁTUM KONANIA

NÁZOV PODUJATIA

MIESTO KONANIA

ORGANIZÁTOR
PODUJATIA

POZNÁMKA

2/01 20. 2. Metodické školenie k MVS a službám SNK
pre pracovníkov MVS v knižniciach bývalých okresov Trnava, Komárno, Nitra, Dun. Streda
SNK Martin SNK Martin kontakt: Darina Janovská,
ved. Odd. kniž.-inform. služieb SNK

janovska@snk.sk
3/01 12. 3. Národný program ochrany historických knižných fondov SNK, Martin garant: Ústav knižničných fondov
SNK, Martin
kontakt: Mgr. P. Sabov
tel.: 0842/4131371
3/02 15. 3. Komunikácia v knižnično-informačných systémoch vo sfére vysokoškolského vzdelávania EU BA
Výučba I., Spoločen. miestn.
SEK EU BA
a
EBSLG
medzinárodná konferencia
kontakt: Ing. Radochová
RA@sek.euba.sk
tel. 672 91 614
fax: 624 12 302
3/03 26. 3. Korunovácia najčítanejšej slovenskej detskej knihy v Oravskej knižnici Oravská knižnica OK Dolný Kubín kontakt: orakult@nextra.sk
3/04 26. 3. – 1. 4. Týždeň slovenských knižníc II. roč.
téma: “Človek v knižnici”
kontakt: durovcov@kskls.sk


                 Cieľom aktivity Centra VTI SR v Bratislave je rýchla a aktuálna vzájomná informovanosť o podujatiach prebiehajúcich v jednotlivých knižniciach a informačných strediskách na Slovensku, v Čechách, ako i o akciách, ktoré pripravujú iné ako knižničné inštitúcie a organizácie a sú určené knihovníckej obci. Nejde teda len o akcie pripravované v CVTI SR, ale našou snahou je vytvoriť na internete miesto, ktoré by čo najúplnejšie zachytilo tieto podujatia.

Začiatok roka sa vždy nesie v znamení plánovania činností. Väčšina inštitúcií využije, samozrejme, vlastné webové stránky na propagáciu svojich aktivít. Získať o nich prehľad prieskumom jednotlivých stránok na internete je pomerne prácne a časovo náročné. Preto dávame do pozornosti:

Čo?
Tabuľku ”Prehľad podujatí pre pracovníkov knižníc”.
Kde?
Na adrese: www.cvtisr.sk/akcie.htm.
Prečo?
Aby sme komunikovali.
Ako?
Priebežnou aktualizáciou v menu:
pridajte akciu,
opravte údaj.

Veríme, že využijete ponúkanú možnosť a pomôžete nám pri budovaní tohto prehľadu, ktorý, ako dúfame, sa stane užitočným pre nás všetkých.

Share:
Issue content