Webový katalóg CVTI SR v novom šate

From Slovakia

Dobré správy vždy potešia. Tu je jedna z nich: v čase vyjdenia tohto článku bude čitateľov CVTI SR aj ostatných
návštevníkov našej internetovej stránky, ktorí navštívia podstránku Katalógy, čakať príjemné prekvapenie. Internetový katalóg
po celkovej ”generálke” zmení svoj imidž.

Dôvodom modernizácie bolo zastaranie databázového WWW servera, ktorým do jesene 2001 zostáva počítač s procesorom 486 a
diskovou kapacitou menej ako 1 GB. To je na prevádzkovanie webového sídla a katalógu s vyše 100 000 záznamami vo viacerých
databázach žalostne málo. Problémy robí väčšie zaťaženie servera používateľmi aj aktualizácia databáz.

Pri modernizácii webového katalógu CVTI SR išlo v prvom rade o nutnosť výmeny hardvéru. Pri tejto príležitosti sa však
prehodnocoval aj všetok použitý softvér. Tradícia orientácie na databázový a rešeršný systém CDS/ISIS a operačný systém UNIX
zostala zachovaná. Padlo však rozhodnutie nepokračovať v používaní verzie UNIX – FreeBSD, ale na novom serveri ju nahradiť
inou, finančne nenáročnou verziou UNIXu – Linuxom (Linux SuSE 7.2).

Čo je to Linux? Operačný systém Linux je otvorená verzia operačného systému UNIX. Pojem otvorená verzia znamená, že pre
programátorov je k dispozícii zdrojový kód, na základe ktorého možno vyvíjať rôzne nástroje pre tento systém. Linux a jeho
nástroje sú voľne distribuované cez internet alebo predávané na CD za symbolický poplatok, ktorý sa líši podľa verzie tohto
operačného systému. Linux vytvoril fínsky programátor Linus Torvalds presne pred desiatimi rokmi.

Operačný systém Linux je v knižničnom svete pomerne neznámy. Väčšina z nás by mu hľadala uplatnenie v softvérhausoch a
veľkých zahraničných firmách, plných (dobre platených) špičkových programátorov. Nemusia ho však zavrhovať ani knižnice. Nie,
nemyslím si, že by sme mali úplne zabudnúť na počítače s nainštalovaným operačným systémom Windows a nahradiť ich
linuxovskými strojmi.

Napokon aj analytici vo svete sa zhodujú v tom, že popularita Linuxu bude rásť hlavne v oblasti počítačových serverov.
Treba však vedieť, že Linux a Windows nie sú vôbec v protiklade, môžu fungovať aj na jednom a tom istom stroji, kde si
používateľ po zapnutí počítača zvolí, pod ktorým systémom chce pracovať.

Linux už pracuje v grafickom prostredí, podobne ako Windows. Sú k nemu k dispozícii aj databázové systémy, analogické
programy, ako je Microsoft Office pre Windows, čiže obsahuje aj textový editor, funguje pod ním Netscape Navigator a iné
internetové prehliadače, e-mail aj viaceré knižničné systémy, CDS/ISIS nevynímajúc. Rovnako sú k dispozícii i voľne
distribuované programy, ktoré zabezpečujú komunikáciu medzi CDS/ISIS a internetovou stránkou. Linux obsahuje aj možnosť práce
so slovenskou diakritikou, i keď v inom kódovaní, ako má Windows.

Bežná inštalácia Linuxu zahŕňa v sebe aj WWW server. To znamená, že netreba nakupovať žiadny ďalší softvér na to, aby
na počítači s nainštalovaným Linuxom a pripojenom na internet mohli byť vystavené internetové stránky či webový katalóg.
Všetko to môže fungovať na štandardnom počítači IBM PC. Domáca stránka knižnice ani internetový katalóg umiestnený priamo v
knižnici nie je za týchto podmienok ničím neuskutočniteľným. Stačí vyčleniť jeden počítač pripojený na internet a
nainštalovať naň operačný systém Linux a databázu s potrebnými programami slúžiacimi na zabezpečenie vzájomnej komunikácie
internetovej stránky a databázy.

Dosť bolo teórie. Čo sa vlastne na katalógu CVTI SR mení? V prvom rade je to väčšia stabilita a rýchlosť vyhľadávania
aj aktualizácie, vyplývajúca z výkonnejšieho hardvéru. Nie nezaujímavá bude aj pomôcka – zoznam vyhľadávacích kritérií, ktorý
bude pri práci k dispozícii bez ohľadu na etapu vyhľadávania. V neposlednom rade modernizácia hardvéru otvára dvere ďalšiemu
rozvoju a zdokonaľovaniu funkcií katalógu. Ako prvá novinka sa na webe do konca roka objaví evidencia došlých čísel
periodík.

it4e.jpg (118095 bytes)

Ukážka npodkatalógu kníh

Zaželajme nášmu webovému katalógu spoľahlivo fungujúci server a kvalitné internetové spojenie, a hlavne veľa čitateľov
technickej literatúry, ktorí budú surfovať po informačnej diaľnici.

Share:
Issue content