http://www.ipl.org/ – Internet Public Library (IPL)

Step by Step

Internet Public Library vznikla ako projekt Univerzity v Michigane v roku 1995. Je to veľmi vyhľadávaná internetová
knižnica, ktorá sa skladá z nasledujúcich oddelení:

A. Youth (oddelenie pre deti);

B. Teens (oddelenie pre mládež);

C: Online Texts (oddelenie textov) – obsahuje okolo 19 000 titulov. Sú usporiadané abecedne podľa mena autora, názvu
titulu a podľa Deweyho desatinného triedenia. Obsahuje aj špeciálnu kolekciu Shakespera;

D. Newspapers (oddelenie novín) – obsahuje okolo 2000 novín zo všetkých štátov sveta. Sú usporiadané abecedne
a podľa krajiny pôvodu;

E. Magazines and Serials (oddelenie časopisov) – obsahuje okolo 3 000 titulov časopisov. Sú usporiadané abecedne
a tematicky;

F. Web searching – obsahuje odporúčania pre knihovníkov, pre voľbu vyhľadávacej služby internetu;

G. Services for librarians – obsahuje služby pre knihovníkov, napríklad zoznam knižníc, internet pre knihovníkov,
organizácia webu atď.;

H. Exhibit Hall – obsahuje niekoľko výstav pre návštevníkov IPL;

I. Reference Center.

Hlavný server IPL:
http://www.ipl.org

Zrkadliace servery IPL:


http://ipl.ulis.ac.jp   – Ázijský zrkadliaci server


http://www.ipl.org.ar   – Argentínsky zrkadliaci server.

Share: