Issue 1/2002

From Slovakia

Akvizícia cez web

Napriek tomu, že sa v súčasnosti publikuje viac kníh ako pred 10 alebo 20 rokmi, proces získavania informácií o knihách, ktoré by sme chceli získať pre knižnicu, je oveľa rýchlejší a...

From Slovakia

Metodika popisu elektronických zdrojov vo formáte UNIMARC (Dokumenty zverejnené na CD-ROM, DVD nosiči)

S postupným rozvojom elektronizácie všetkých činností ľudského života sa aj v knihovníctve dostáva do popredia otázka registrácie titulov, ktoré vychádzajú v elektronickej forme a na...

From Slovakia

Uchovávanie elektronických publikácií

Konzervačné zbierky zohrávajú dôležitú úlohu pri zachovaní národného kultúrneho dedičstva. Uchovávané publikácie odzrkadľujú nahromadené a intelektuálne zaznamenané poznatky...

From Slovakia

Používateľ – alfa a omega knižnice?

Dnešná doba má prívlastok informačná alebo elektronická. Toto pomenovanie vyjadruje prudko sa rozvíjajúcu formu komunikácie – elektronickú komunikáciu, ktorá ovplyvňuje všetky...

From Slovakia

Počítač v bibliobuse – skutočnosť, či perspektíva?

Pojem bibliobusy v regióne Svidník sa stal realitou pred 9 rokmi na základe projektu Bibliobusy, a to vďaka podpore holandskej vlády, Ministerstva zdravotníctva, sociálnych vecí a kultúry...

From Slovakia

Internet s hranicami alebo bez? (Výsledky ankety)

Milé kolegyne a kolegovia, v našom časopise IT lib. Informačné technológie a knižnice č. 2/2001 sa autor editoriálu zamýšľal nad otázkou, či sa má poskytovať v knižniciach prístup k...

From abroad

Navštívili sme vyspelé knižnično-informačné inštitúcie vo Veľkej Británii

Zmeny v knižniciach a nevyhnutnosť riadenia zmien je názov pilotného kurzu vzdelávacieho projektu pre pracovníkov knižníc PROLIB (Professional Development for Librarians), ktorý som...

From abroad

Kvalita informácií pre všetkých a ich cena

Danej problematike bola venovaná medzinárodná konferencia, ktorá sa konala v dňoch 5. – 7. februára 2002 v konferenčných priestoroch Mestskej haly na námestí Willy-Brandt-Platz v...

Step by Step

Registrácia WWW stránky

Internet sa v súčasnosti stáva takmer neodmysliteľnou súčasťou života spoločnosti. Ak chceme udržať krok s dobou a byť konkurencieschopní, musíme sa ním zaoberať aj my. V tomto...

Step by Step

http://www.archive.org/index.html – Celosvetový archív internetu

Dokonalá orientácia na internet a schopnosť v čo najkratšom čase získať všetky požadované informácie sú snom každého používateľa internetu. Napriek bohatosti vyhľadávacieho...

From foreign literature

Elektronické knižnice v internete

V súčasnosti mnohí pokladajú samotnú internetovú sieť za svetovú virtuálnu knižnicu. Je takýto prístup správny? V nijakom prípade však internet a vyhľadávacie stroje nezamenia naše...

Infomix

Infomix

8. medzinárodná konferencia Slovensko a internet 2002-04-10 10. apríla 2002 sa v Bratislave uskutoční 8. medzinárodná konferencia, ktorej cieľom je zoznámiť účastníkov s trendmi v...

From Slovakia

Knižnica ako komunitné centrum pre nezamestnaných

Zmeny, ktorými knižnice v poslednom desaťročí prešli (krátenie finančných zdrojov, znižovanie stavu zamestnancov), nezabránili vzniku nových úloh. Skôr naopak. Verejné knižnice sa...

From Slovakia

4. nordický festival pojazdných knižníc (bibliobusov)

EBLIDA organizuje v dňoch 16. – 18. augusta 2002 v Turku (Fínsko) 4. nordický festival pojazdných knižníc (bibliobusov) a odporúča, aby sa táto informácia dostala k všetkým, ktorých to...

From Slovakia

Knihovník a smiech

Len som si tak sedel v kancelárii a rozmýšľal. Pomaly, ale isto mi všetko išlo na nervy. Zdalo sa mi, že celý svet bol len preto stvorený, aby mi ubližoval. Kolegyne videli, že som zle...

Step by Step

www.sezamotvorsa...

Všetci poznáme tie chvíle, neraz hodiny strávené surfovaním po internetových stránkach, zúfalo hľadajúc niečo, o čom sme presvedčení, že to tam určite musí byť. Čoraz ťažšie sa...

Step by Step

http://www.ipl.org/ - Internet Public Library (IPL)

Internet Public Library vznikla ako projekt Univerzity v Michigane v roku 1995. Je to veľmi vyhľadávaná internetová knižnica, ktorá sa skladá z nasledujúcich oddelení: A. Youth (oddelenie...

Introducing

Depozitná knižnica OECD

Mimoriadne čulý ruch s veľkým počtom zástupcov knihovníckej odbornej verejnosti 4. marca 2002 v Centre VTI SR v doobedňajších hodinách naznačoval, že sa bude diať niečo nezvyklé....

Speech

Príhovor

Vážení čitatelia! Máme za sebou prvý ročník vydávania inovovaného odborného periodika ITlib. Informačné technológie a knižnice. O tom, či bol tento prvý ročník úspešný alebo...

Main Articles

Informačné zabezpečenie na pomedzí elektronickej spoločnosti

Prenos a spracovanie informácií a poznatkov patrí k dominantným črtám súčasného spoločenského rozvoja. Informačná spoločnosť, inak aj synonymum demokratickej a otvorenej spoločnosti,...