www.sezamotvorsa…

Step by Step

Všetci poznáme tie chvíle, neraz hodiny strávené surfovaním po internetových stránkach, zúfalo hľadajúc niečo, o čom sme presvedčení, že to tam určite musí byť. Čoraz ťažšie sa však orientujeme a čoraz dlhšie nám to trvá. Nevzdávame sa však, preklikávame stránku za stránkou a častokrát objavíme informáciu, ktorú sme síce nehľadali, ale vieme, že nám raz môže byť užitočná.

A to je tá pravá chvíľa!

Vytvorili sme v našom časopise miesto pre takéto všeobecne užitočné knihovnícke informácie. Pomôžme si navzájom, využime mnohonásobne raz nájdenú informáciu. Otvorme si brány k poznatkom! Posielajte nám do redakcie užitočné i zaujímavé knihovnícke internetové adresy. Uverejníme ich v časopise a súčasne na www.cvtisr.sk/itlib/ v rubrike e-knihovníctvo.

Teraz vam ponúkame tieto zaujímavé adresy:

http://vlada.gov.sk/ispoločnost/ politika informatizácie spoločnosti v SR (Akčný plán eEurope+ pre kandidujúce krajiny na členstvo do EÚ, Akčný plán iniciatívy eEurope)
http://www.culture.gov.sk knižničný systém na Slovensku (knižničný zákon, Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006, štatút Ústrednej knižničnej rady, adresár knižníc – neúplný
http://www.cvtisr.sk/akcie.htm prehľad knihovníckych akcií v SR
http://www.prolib.sk vzdelávacie aktivity združenia PROLIB
http://www.osf.sk/ programy knižničný program Nadácie otvorenej spoločnosti
http://www.stk.cz/Akce/Prehled.html prehľad knihovníckych akcií v ČR
http://www.stk.cz/Akce/Centra.html aktivity regionálnych vzdelávacích centier v ČR
http://ebib.oss.wroc.pl/konferencje/index.html knihovnícke akcie v Poľsku a vo svete

Share: