Akvizícia cez web

From Slovakia

Napriek tomu, že sa v súčasnosti publikuje viac kníh ako pred 10 alebo 20 rokmi, proces získavania informácií o
knihách, ktoré by sme chceli získať pre knižnicu, je oveľa rýchlejší a jednoduchší. Akvizitér totiž získal v internete
pomocníka, ktorý mu akvizíciu kníh veľmi uľahčuje.

Akvizícia kníh je proces, ktorý sa v podstate skladá zo štyroch krokov:

 • prvým krokom je mať takú informáciu o knihe, ktorá nám uľahčí rozhodovanie o jej získaní do fondu,
 • druhým krokom je objednávka knihy,
 • v treťom kroku sa realizuje dodávka knihy do knižnice,
 • štvrtým krokom je realizácia platby.

Všetky tieto kroky dnes už možno uskutočňovať cez webové prestredie. Ak by akvizitér nechcel (to však skutočne dobrému
akvizitérovi nehrozí), tak by do kamenného kníhkupectva nemusel ani vstúpiť.

Webové prostredie úplne zmenilo spôsob akvizície. Otvorilo pred akvizitérom prostredníctvom megaprehľadávacích
nástrojov tisíce jednotlivých virtuálnych kníhkupectiev na celom svete a dalo mu tým možnosť komunikovať takmer v ten istý
čas s kníhkupectvom v USA, Veľkej Británii, Austrálii, Nemecku, v Čechách a dokonca už aj na Slovensku.

Všetky virtuálne kníhkupectvá bez ohľadu na geografické miesto umožňujú:

 • získať aj knihy takpovediac “ťažkozohnateľné”,
 • poznať cenové relácie a rozdiely medzi nimi,
 • urýchliť celý proces zaradenia knihy do fondu, pretože komunikácia sa realizuje výlučne elektronicky.

Typickou (treba povedať, že aj sympatickou) črtou takmer každého virtuálneho kníhkupectva je poskytovanie zľavy nielen
na kúpu kníh, ale často aj na dovoz kníh do knižnice. Či ide o zľavy skutočné, alebo len sľubované, treba jednoducho vyskúšať
a výsledok porovnať s cenovými reláciami pri tradičnej akvizícii.

Malým prieskumom, ktorý sme uskutočnili pred napísaním tejto informácie, sme zistili, že vedecké a akademické knižnice
na Slovensku, až na ojedinelé výnimky, nevyužívajú virtuálne kníhkupectvá v celom procese akvizície, ale len ako vynikajúci
zdroj bibliografických informácií o knihe, ktorú plánujú objednať tradičným spôsobom. Len veľmi málo knižníc na Slovensku
pravdepodobne “dotiahne” proces akvizície cez web až po obchodnú transakciu. Prekážkou pri používaní zahraničných e-bookshops
alebo e-book- stores môže byť aj forma platby (mnohé virtuálne kníhkupectvá vyžadujú platby kreditkami alebo inými, u nás
nezabehnutými formami elektronických platieb).

Kým predstavíme najslávnejšie a nájznámejšie elektronické kníhkupectvá, chceme upozorniť na webovú stránku, ktorá je
pre každého akvizitéra neoceniteľným zdrojom množstva informácií venovaných výlučne akvizícii v tom najširšom zmysle slova.
Je to stránka:

http://acqweb.library.vanderbilt.edu
. Táto stránka obsahuje o akvizícii všetko, čo by mohlo knižnicu zaujímať. Jej tvorcovia sa snažia byť medzinárodní v
celom rozsahu, delia sa s knihovníkmi o tie najrozmanitejšie nástroje akvizície založené na webe.

Prvé stretnutie iste mnohých z vás s virtuálnym kníhkupectvom bolo stretnutie s dnes už svetoznámym, ale už ani zďaleka
nie ojedinelým

Amazon.com.
Vyhľadávanie kníh v tomto kníhkupectve je dodnes krásnym a pestrým
dobrodružstvom. Samotní Američania, zvyknutí na pestrosť vyhľadávacích serverov, ho prekrstili na “Amazing.com” kvôli
zázrakom a prekvapeniam, ktorý tento search engine, a zároveň e-bookstore pred návštevníkom otvára. Amazon má ponuku 1,5
milióna knižných noviniek a navyše ponuku 1 milióna najpopulárnejších kníh staršieho vydania. Ponúka aj hudbu, počítačové
hry, DVD a tiež audioknihy.

Mohutným, viac vyhľadávacím nástrojom ako kníhkupectvom je
Bookfinder.com  –
www.bookfinder.com. BookFinder je databáza, ktorá umožňuje naraz prehliadať až 30
miliónov kníh v rôznych virtuálnych kníhkupectvách: Advanced Book Exchange, Alibris, Amazon, Antiqbook, Barnes&Noble,
Biblion a ďalších a ďalších. Tento prehliadač je najväčším knižným katalógom na svete dostupným online.

Ďalší veľmi užitočný prehliadač je aj na URL adrese:

shoppingguide.hypermart.net/books.html
.

Čo je na tomto virtuálnom kníhkupectve pre akvizitéra mimoriadne cenné, sú porovnania cenových relácií jednotlivých
titulov kníh v jednotlivých kníhkupectvách. Shoppingguide prezentuje tabuľky, ktoré informujú o cene knihy v Amazon,
Barnes&Noble, 1BookStreet.com, Booksamilion, ecampus.com, Best Book Buys a Powwells.com. Tak sa napríklad dozvieme, že
najlacnejšiu ponuku bestselleru Harry Potter má virtutálne kníhkupectvo Barnes&Noble. Kým Shopingguide ponúkne možnosť
linky na iné kníhkupectvo, dokonale ho akvizitérovi predstaví.

Podobné služby ako Shopingguide poskytuje aj virtuálne kníhkupectvo Best Book Buys –
bestwebbuys.com/books . Na jeho stránkach sa dozvieme ceny kníh 20 virtutálnych
kníhkupectiev.

Najväčším konkurentom Amazonu je virtuálne kníhkupectvo Barnes&Noble –

barnesandnoble.com.
Stránku tohto virtuálneho kníhkupectva navštívi mesačne 6
miliónov návštevníkov. Má najbohatšiu ponuku kníh od noviniek cez elektronické knihy až po použité učebnice. Má aj bohatý
výber iných informačných produktov vrátane DVD, videí, softvéru a PC hier. Požiadavky vybavuje v rámci 24 hodín. Novinkou
spoločnosti je aj ponuka bezplatného dištančného vzdelávania. Návštevník má možnosť navštevovať kurzy programovania, úvodu do
XML, astronómie, literatúry atď.

Pozornosť knihovníkov si zaslúži aj nemecké virtuálne kníhkupectvo
buchhandel.de, ktoré je najväčším online kníhkupectvom v nemecky hovoriacom priestore. Návštevník tu nájde knihy,
časopisy, elektronické médiá a učebnice v počte asi jedného milióna kníh zo 17 nemeckých vydavateľstiev.

Osobitné miesto, a teda aj osobitnú pozornosť pracovníkov knižníc si zaslúžia tzv. odborné virtuálne kníhkupectvá.
Takýmto je aj kníhkupectvo British Medical Association – BMJ Bookshop Online –

www.bmjbookshop.com
, ktoré je špecializované na lekárske vedy. BMJ Bookshop so sídlom v Londýne dnes patrí k najpoprednejším predajcom
literatúry z oblasti medicíny a príbuzných vied.

Vo výpočte zahraničných virtuálnych kníhkupectiev by sa dalo pokračovať ešte na ďalších stránkach, chceli sme však
upozorniť len na tie najzaujímavejšie. Záujemcom odporúčame otvoriť internetovú stránku

lii.org
  a zadať kľúčové slovo “bookstores”.

Aj u našich najbližších susedov – v Českej republike – pôsobí niekoľko virtuálnych kníhkupectiev:
Studovna.cz,
Kosmas.cz a ďalšie. Podrobnú informáciu o českých virtuálnych kníhkupectvách nájdete v
internetovom časopise Ikaros, 2001, č. 12, kde autorka I. Celbová zaujímavým spôsobom predstavuje niekoľko e-kníhkupectiev a
porovnáva ich služby s tradičnými kamennými kníhkupectvami.

Virtuálne kníhkupectvá na veľmi dobrej úrovni máme už aj na Slovensku. Predovšetkým je to
Dunaj.sk a
Eurobooks.sk.

Dunaj.sk ponúka návštevníkovi rôzne služby:

 • Akvizitéri budú pravdepodobne často využívať ponuku: Nemôžem zohnať knihu: je potrebné zadať titul a svoj
  e-mail.
 • Je možnosť voľby na: Predpredaj titulov, Výpredaj titulov, Predplatné časopisov, Antikvariát.

Kníhkupectvo ponúka možnosť liniek na: Slovart, IKAR, GRADA, Computer Press.

Zaregistrovaním do mailingu získa návštevník možnosť pravidelnej informácie o vydavateľských novinkách.

Ďalším známym slovenským virtuálnym kníhkupectvom je Eurobooks –
www.eurobooks.sk.

Toto kníhkupectvo sa špecializuje len na zahraničnú literatúru. Návštevník stránky získa všetky potrebné informácie o
titule, ktoré si chce prostredníctvom Eurobooks objednať, vrátane informácie o cene jednotlivých titulov. Čas na vybavenie
objednávky je rôzny. Ak ide o titul, ktorý distribuujú domáci dodávatelia, je to otázka 24 hodín. Objednávky na tituly z
Európy sa vybavujú za 3 – 4 dni, zámorské zásielky trvajú asi 3 týždne. O priebehu vybavovania žiadanky je akvizitér vždy
informovaný. Pri objednávkach z tohto virtuálneho kníhkupectva knižnica neplatí náklady spojené s dovozom kníh zo zahraničia
(poštovné, dopravné, clo a pod.).

Okrem virtuálnych kníhkupectiev môže akvizitér komunikovať na internete aj s jednotlivými vydavateľstvami, ktoré už
majú na webe celú svoju knižnú produkciu. Takými sú napríklad IKAR, GRADA, HEURÉKA, Orbis Pictus a iné.

Aj knihovníkom známi dodávatelia informačných zdrojov zo zahraničia, ako napríklad Slovart G.T.G. a Malé centrum,
poskytujú možnosti komunikovať a objednávať tituly prostredníctvom internetu.

Na záver len toľko: je očividné, že pred knižnicami sa pôsobením internetu otvorili aj v oblasti akvizičnej činnosti,
konkrétne získavania kníh, nové možnosti. Mnohí už o virtuálnych kníhkupectvách vedia a niektoré z ich služieb využívajú.
Mnohí však ich služby nevyužívajú vôbec alebo len sporadicky, niektorí ich dokonca odmietajú. Je pochopiteľné, že každý
akvizitér si knihu najradšej predtým, než ju objedná, chytí do ruky, prelistuje si ju.

Možnosť návštevy kamenného kníhkupectva nič nenahradí. Je to rituál, ktorého by sa žiadny dobrý akvizitér nevzdal.
Každé kamenné kníkupectvo má však stenami obmedzené možnosti. Vydavateľský katalóg má ešte obmedzenejšie možnosti. Virtuálne
kníhkupectvo poskytuje doslova neobmedzené možnosti nielen šírkou predstavovaných titulov, ale najmä prelinkovaním na ďalšie
a ďalšie elektronické kníhkupectvá. Tieto možnosti by nemali ostať zo strany knihovníkov nepovšimnuté. Vo väčšine prípadov
boli stránky virtuálnych kníhkupectiev tvorené práve pre knižnice. Návšteva kamenného kníhkupectva je sviatok. Surfovanie po
virtuálnych kníhkupectvách je veľké, pestré, ale pritom veľmi užitočné dobrodružstvo. Tieto dve možnosti treba spojiť,
prepojiť. A urobiť z výberu kníh užitočný dobrodružný sviatok (alebo sviatočné užitočné dobrodružstvo?). Človek by nikdy
nemal zahodiť šancu, ktorá sa mu núka… Akvizitér by v každom prípade nemal zahodiť šancu, ktorú mu na výber kníh ponúkajú
virtuálne kníhkupectvá.


 


Literatúra:


Celbová, Iva: Internetová kníhkupectví. In: Ikaros, 2001, č. 12.

URL:
http://lii.org: Internetový prehliadač vytvorený knihovníkmi

Share: