Společnost SEFIRA + knihovní systém DAIMON = kvalitní rešení pro automatizaci služeb moderní knihovny

Introducing

sefira.jpg (16663 bytes)

Společnost SEFIRA + knihovní systém DAIMON = kvalitní řešení pro automatizaci služeb moderní knihovny

DAIMON – moderní knihovní systém pro moderní knihovnu;

Společnost SEFIRA vstoupila na český i slovenský trh knihovních systémů (KS) před více než pěti lety se systémem KIS. Systémem, který stejně jako ostatní produkty společnosti SEFIRA využívá moderní technologii Oracle a který se vyznačuje svojí přehledností, uživatelskou jednoduchostí a velmi rychlým zaváděním do provozu.

Společnost SEFIRA věnovala od té doby průběžně pozornost situaci na domácím trhu KS, sledovala nové trendy v oblasti IT a standardy v oblasti KS a také nové potřeby a služby knihoven.

Na podzim 2001 se SEFIRA rozhodla své know-how a zkušenosti v oblasti KS vložit do vývoje moderního knihovního systému nové generace, který je srovnatelný s moderními zahraničními systémy (při nesporných výhodách systému domácího) a zaplňuje mezeru v současné nabídce domácích progresivních KS. Nový knihovní systém společnosti SEFIRA dostal název DAIMON.

Vývoj a zavádění systému DAIMON je založen na osmičlenném týmu zkušených analytiků, programátorů, konzultantů a grafiků společnosti SEFIRA a na spolupráci s externími odbornými konzultanty pro knihovnické standardy a knihovní systémy.

Systém DAIMON plně podporuje platné standardy pro KS :

 • norma ISO 2709
 • UNIMARC, UNIMARC/Autority (ohled je brán také na formát MARC21)
 • XML – interní formát pro ukládání záznamů,
 • katalogizační pravidla AACR2R
 • doporučení ISBD
 • protokol Z39.50
 • Unicode – mezinárodní standard pro kódování znaků
 • CODE39 – formát čárových kódů

Data uložená v systému DAIMON lze fulltextově vyhledávat díky produktu Oracle Text; specifika češtiny obstarává nadstavbový produkt ConText CZ vyvinutý společností SEFIRA. (Oba produkty jsou integrální součástí systému DAIMON.)

Hlavní přednosti systému DAIMON

 • využití nejmodernějších technologií
 • úplná podpora standardů protokol Z39.50 (klient, server) možnost zpracování všech druhů dokumentů na všech úrovních, vysoká míra nastavitelnosti dle potřeb uživatele
 • platformová nezávislost (MS Windows, Unix/Linux)
 • www technologie
 • architektura klient/server
 • ukládání dat do centrální relační databáze
 • zajištění konzistence a ochrany dat
 • výkonnost při zpracovávání velkého objemu dat
 • efektivní a rychlé vyhledávání (strukturované i fulltextové – vč. ohýbání slov)
 • možnost správy více knihoven (poboček) v rámci jednoho systému
 • komunikace v češtině a angličtině
 • perspektiva dalšího vývoje


Knihovní systém DAIMON je tvořen následujícími moduly:

 • akviziční modul – tvorba záznamů deziderát, evidence objednávek, reklamací, urgencí… požadovaných dokumentů, evidence dodavatelů, správa rozpočtu
 • katalogizační modul – zpracování všech typů dokumentů na všech úrovních, správa souborů autorit
 • výpůjční modul – evidence a správa čtenářů, výpůjček, rezervací, poplatků, pokut, upomínek…
 • OPAC – zpřístupnění katalogu a služeb knihovny široké veřejnosti na WWW
 • správa periodik – evidence jednotlivých čísel periodik i svázaných ročníků, urgence nedodaných čísel
 • Z39.50 – vyhledávání a přejímání dat ze vzdálených zdrojů při využívání jednotného uživatelského rozhraní

Podrobnější informace o knihovním systému DAIMON naleznete na webových stránkách společnosti SEFIRA na adrese http://www.sefira.cz/daimon.


Profil společnosti SEFIRA spol. s r.o.

Společnost SEFIRA byla založena v lednu 1995. Firma se orientuje na vývoj specializovaných informačních systémů a aplikací pro internet a intranet, a to výhradně s využitím technologie Oracle, kterou považuje díky jejím vlastnostem za progresivní, bezpečnou a spolehlivou.

Společnost SEFIRA nese titul Oracle Certified Solution Partner. Ve vývojovém týmu čítajícím 25 zaměstnanců (analytici, programátoři, konzultanti, obchodníci, grafik) zaměstnává odborníky s titulem Oracle Certified Proffesional. SEFIRA je partnerem firem Oracle Czech, Oracle Slovensko,

Sun Microsystems, Siemens a Dell.

Produkty firmy SEFIRA jsou zaměřeny na automatizaci knihoven a informačních středisek, fulltextové systémy, práci s dokumenty a automatizaci pracovních toků a správu dat institucí státní správy a samosprávy. Dále se firma specializuje na řešení pro e-business, integraci IS, workflow, komunikační a provozní bezpečnost IS, řešení problematiky PKI a elektronického podpisu, návrh vysoce dostupných a výkonných architektur, analýzy, poradenství a konzultace.

O kvalitě a profesionální práci SEFIRA spol. s r.o. svědčí vý-znamné reference v energetice, průmyslu, bankovnictví, státní správě, zdravotnictví a obchodu.

V případě vašeho zájmu o knihovní systém DAIMON i další produkty a služby společnosti SEFIRA nás, prosím, kontaktujte.

Mgr. Iva CELBOVÁ , konzultant – knihovní systémy, celbova@sefira.cz

SEFIRA, spol. s r.o., Počernická 96, 108 00 Praha 10, tel. +420-2-6702 1700, fax +420-2-6702 1699, e-mail: http://www.sefira.cz

Share:
Issue content