www.sezamotvorsa…

Step by Step

sezam.jpg (4367 bytes)       www.sezamotvorsa…

Články o konzorciách z poľského elektronického časopisu EBIB

 

Graźyna Piotrowicz

Konzorciá školských knižníc – včera, dnes a zajtra
[Konsorcja bibliotek uczelnianych – wczoraj, dziś, jutro]
EBIB, Elektroniczny Biuletyn Elektroniczny Bibliotekarzy, 2002, 36, 14 s.

Obsah článku tvoria otázky týkajúce sa historického záberu vzniku konzorcií, súčasných knižničných konzorcií, príčin vzniku nových, rozvoja telematiky, zmien v prístupe k informáciám, ekonomickej konkurencie a lokálnej politiky, zlepšovania kvality, cieľov spolupráce knižníc, typov konzorcií, ich spájania sa, budúcnosti a pod.

 
Barbara Zajączkowska

Skúsenosti Hornosliezskeho konzorcia vedeckých knižníc z realizácie európskych projektov
[Doświadczenia Górnośląskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych w realizacji projektow europejskich]
EBIB, Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, 2002, 36, 6 s.

Článok informuje o riešení finančných problémov knižníc v súvislosti s potrebou vybaviť knižnice modernou technikou a sprístupniť multimediálne zbierky, ako aj v súvislosti so škálou a nákladmi na rozvoj informačných technológií. Približuje tiež históriu spolupráce Konzorcia hornosliezskych vedeckých knižníc, ktoré bolo vytvorené so zámerom byť účastníkom Programu TEMPUS. Informuje tiež o podrobnostiach a výsledkoch projektu dosiahnutých vďaka finančným prostriedkom získaným z európskeho programu TEMPUS.


Jan Andrzej Nikisch

Aké konzorcium potrebujeme a aké máme? Zo skúseností Poznaňskej nadácie vedeckých knižníc
[Jakiego konsorcjum potrzebujemy i jakie mamy? Z doświadczeń Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych]
EBIB, Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, 2002, 36, 12 s.

Autor článku sa pokúša odpovedať na niektoré otázky, a to: čo je príčinou renesancie knižničných konzorcií, či existuje model “ideálneho konzorcia”, ako si počínajú konzorciá v situácii, keď existuje množstvo podobných štruktúr s podobnými funkciami a cieľmi, ako knižnice minimalizujú “temné stránky” činnosti knižníc (predlžovanie niektorých postupov, náklady, byrokracia, strata určitého vplyvu na lokálnu činnosť) a maximalizujú zisky plynúce zo spolupráce. Predstavuje vznik a vývoj oblasti činnosti Poznaňskej nadácie vedeckých knižníc, uvažuje o spoločných tendenciách v rozvoji konzorcií, ako aj zámeroch v činnosti nadácie v najbližších rokoch.

 
Łucja Maciejewska

Elektronické časopisy a konzorciá. Úvahy správcu služieb zameraných na elektronické časopisy
[Czasopisma elektroniczne a konsorcja. Refleksje administratora serwisu eczasopism]
EBIB, Elektroniczny Buletyn Informacyjny Bibliotekarzy, 2002, 36, 9 s.

Autorka článku sa zamýšľa nad výhodami a nevýhodami elektronických časopisov, ako aj nad problémami spojenými so zhromažďovaním zbierok, ktoré viedli k vytváraniu konzorcií a s tým súvisiacimi ekonomickými výhodami a novými možnosťami. Svoje úvahy uzatvára presvedčením o nutnosti centrálnej evidencie ečasopisov nadobúdaných knižnicami a jednej centrály riadiacej informácie o e-časopisoch.

Share:
Issue content