Plán budovania siete spolupráce knižníc v Poľsku

From abroad

Navrhovaný poľský projekt siete spolupráce sleduje efektívne využívanie skromných prostriedkov, ktorými disponujú poľské knižnice. Hlavnou úlohou siete je spolupráca knihovníkov verejných knižníc v oblasti budovania spoločných fondov poznatkov a komunikačnej platformy s cieľom uspokojovať informačné a vzdelávacie potreby Poliakov a znižovať cenu budovania informačnej a občianskej spoločnosti. Všeobecný cieľ je doplnený zoznamom podrobných cieľov spojených s používateľmi knižníce a s prácou knihovníka a jeho pracoviskom. Učastníkmi siete budú predovšetkým verejné knižnice. Cieľový technický model bude vypracovaný prakticky s maximálne efektívnymi riešeniami. Projekt siete spolupráce nie je obmedzený časovo ani organizačne. Sieť by bola základným dáždnikom, ktorý by umožnil maximálne efektívne využiť prostriedky plynúce do knižníc z rôznych zdrojov. Časom by sa sieť, po získaní právnej subjektivity, mohla stať subjektom s vedľajšími prostriedkami a uskutočňujúcim vlastné programy .

Plan budowy sieci wspołpracy bibliotek w Polsce [Projekt po prvýkrát prezentovaný na konferencii Internet v knižniciach – pokus o bilanciu a perspektívy rozvoja, Vroclav, 10. – 11. 12. 2001]. In EBIB, Elektroniczny Biuletyn Informacijny Bibliotekarzy, 2002/33.

Share:
Issue content