Kanadská stratégia spoločného využívania informačných zdrojov: to hlavné v národnom plánovaní alebo zastarané v 21. storočí?

From abroad

Niekoľkoročné spoločné úsilie Národnej knižnice Kanady (BNC) a spoločenstva kanadských knižníc s cieľom vypracovať a zrealizovať technickú a politickú infraštruktúru, ako aj infraštruktúru služieb pre spoločné využívanie zdrojov v národnom meradle priviedlo na svet jeden z najlepších systémov knižníc na svete, ktorý zodpovedá informačným potrebám každého Kanaďana. V roku 1998 sa rozhodlo, že Kanadská stratégia spoločného využívania zdrojov informácií, ktorú pripravila národná pracovná skupina v rokoch 1993 – 1994, by mala byť opätovne preskúmaná a upravená vzhľadom na rýchle technologické zmeny, ktoré sa udiali v priebehu šiestich rokov. Výsledkom revízie bolo zostavenie trojročného strategického plánu. Jeho konkrétne činnosti sledujú tri ciele:

  • ponúknuť všetkým Kanaďanom transparentný prístup k informáciám;
  • vytvoriť zoznam – konkrétny a jednoduchý na prezeranie – všetkých dokumentov uchovávaných v kanadských knižniciach;
  • rozvíjať politiku a riadenie spoločného využívania zdrojov na podporu univerzálneho prístupu k informáciám pre všetkých Kanaďanov.

Spoločenstvo knižníc naďalej považuje BNC za lídra v rozvoji spoločného využívania zdrojov a kooperatívnych služieb, ale potreby rôznych úsekov a typov knižníc sú také rozličné, že nie je možné vytvoriť jednotnú stratégiu spoločného využívania zdrojov, ktorá by uspokojovala všetkých účastníkov. Navyše predstava spoločného využívania zdrojov je to hlavné v poskytovaní väčšiny knižničných služieb; špecifický strategický plán spoločného využívania zdrojov v dnešnom dynamickom a interaktívnom prostredí je teda anachronizmom. Spoločenstvo potrebuje konkrétne, praktické aktivity a kooperačné iniciatívy, ktoré zodpovedajú potrebám Kanaďanov pokiaľ ide o prístup k informáciám. Iba s bezplatným a bezprekážkovým prístupom k informáciám a poznatkom budú Kanaďania môcť pokračovať v zohrávaní aktívnej úlohy v globálnej ekonomike znalostí.

Une strategie canadienne de mise en commun des ressources en information : essentielle a la planification nationale ou anachronique au 21. siecle? [Kanadská stratégia spoloeného využívania informačných zdrojov: to hlavné v národnom plánovaní alebo zastarané v 21. storočí?]. In Bulletin, 2001, 33, n. 4, 3 p.

http://www.nlcbnc.ca/9/2/p2010707f.html

Share:
Issue content